Splnili sme priania detí z detského domova

Zamestnanci spoločnosti Veolia s Nadáciou Veolia Slovensko plnili pred vianočnými sviatkami priania detí s neľahkým životným osudom. Pomocou projektu Stromček prianí vianočnými darčekmi potešili štyri sociálne slabšie rodiny s deťmi z Centra pre obnovu rodiny neziskovej organizácie Úsmev ako dar v Petržalke a 60 detí z Centra pre deti a rodiny Valaská.

Zamestnanci spoločnosti navštívili pobočku centra v Brezne, jeden z rodinných domov, v ktorých sú deti rozdelené do skupín. Zapájajú sa tu do každodennej starostlivosti o domácnosť, získavajú bežné zručnosti, sú vedené k zodpovednosti a k súdržnosti. Vychovávateľky, ktoré sa o deti starajú,  pre ne vytvárajú optimálne prostredie pre zdravý vývin,  poskytujú im starostlivosť, lásku, porozumenie a odovzdávajú im svoje skúsenosti, ktoré im pomôžu pripraviť sa na samostatný život.

„Chcela by som úprimne poďakovať zamestnancom spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a. s., a Nadácii Veolia Slovensko za splnenie vianočných želaní našich detí zo Stromčeka prianí. Darčeky, ktoré si deti vysnívali a našli pod stromčekom, prispeli k tomu, že mali radostné Vianoce,“ vyjadrila sa riaditeľka Centra pre rodinu Valaská MUDr. Gabriela Pôbišová.

Poskytnúť dočasný domov rodinám v ťažkej životnej situácii a zabrániť tak umiestneniu ich detí do detského domova, to je hlavný cieľ tohto centra. Jeho kapacita je maximálne 15 osôb a v štyroch menších samostatných bytových jednotkách sa aktuálne nachádzajú štyri rodiny. „Tešíme sa, že do našej úsmeváckej rodiny stále pribúdajú noví členovia, či už sú to jednotlivci, alebo spoločnosti, ktorým záleží na tom, aby rodina ostala spolu a deti tak mali šancu vyrastať v úplnej milujúcej rodine. Ďakujeme všetkým zamestnancom, ktorí sa zapojili do projektu Stromček prianí a potešili tak naše deti a rodiny,“ hovorí Mária Soboličová z Úsmevu ako dar. Pani Tanková, ktorá so svojimi tromi deťmi býva v centre, dopĺňa, že „v živote sme ešte nemali také krásne, veselé a radosťou naplnené Vianoce“.