Skupina Veolia Slovensko nechýbala na najväčšom veľtrhu práce Profesia days


Skupina Veolia Slovensko sa v marci zúčastnila najväčšieho veľtrhu práce Profesia days, kde sa prezentovala ako atraktívny zamestnávateľ pôsobiaci v oblasti vodohospodárstva a energetiky. Okrem predstavenia svojej činnosti sa zamerala aj na nábor vhodných kandidátov na voľné pracovné pozície.

Skupina Veolia Energia Slovensko, energetická divízia Veolie, hľadala na Profesia days vhodných kandidátov na rôzne typy pozícií, či už v administratíve alebo v prevádzke. Návštevníci sa okrem ponuky práce oboznámili aj s aktivitami skupiny Veolia na Slovensku, s riešeniami v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, ochrany životného prostredia a podpory sociálnej oblasti prostredníctvom vlastnej Nadácie Veolia Slovensko.
 

„Budovanie dobrého mena skupiny ako zamestnávateľa patrí medzi naše strategické ciele v oblasti personalistiky a z toho dôvodu považujeme našu účasť na veľtrhu práce za dôležitú. Uvedomujeme si, že spokojný zamestnanec je pre našu skupinu najlepšia reklama a preto kladieme veľký dôraz na rozvoj našich zamestnancov, podporu ich motivácie a vytvorenie atraktívnych pracovných podmienok. Potešilo nás, že v rámci hodnotenia úrovne prezentácie vystavovateľov sa náš stánok umiestnil v prvej 15-stke z takmer dvoch stoviek spoločností. Verím, že aj touto cestou sa nám podarilo dostať našu značku Veolia ako zamestnávateľa viac do popredia“, uzatvára Adriana Werflová, riaditeľka pre ľudské zdroje energetickej divízie Veolia Energia Slovensko.

 

 

Skupina Veolia zastáva v celosvetovom meradle vedúce postavenie v oblasti optimalizovaného riadenia zdrojov. S viac než 163-tisíc zamestnancami na piatich kontinentoch navrhuje a realizuje riešenia pre odvetvia vodného, odpadového a energetického hospodárstva, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju miest i priemyslu. Prostredníctvom týchto troch navzájom sa dopĺňajúcich činností sa Veolia podieľa na rozširovaní prístupu k zdrojom, zachovávaní dostupných zdrojov a na ich obnove.
V roku 2016 skupina Veolia zásobovala pitnou vodou 100 miliónov obyvateľov, 61 miliónom obyvateľov poskytovala kanalizačné služby, vyrobila 54 miliónov MWh energie a zhodnotila 31 milióna ton odpadu. V roku 2016 predstavoval konsolidovaný obrat spoločnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 24,39 miliárd eur.
www.veolia.com