Sadíme stromy tam, kde je to potrebné. Pre odolné mestá a zdravú krajinu

V iniciatíve Sadíme budúcnosť Nadácia Ekopolis spojila úsilie chrániť životné prostredie, dlhodobú podporu komunitných projektov a rastúci záujem ľudí o to, ako môžeme reálne pomôcť našej krajine.

Sadíme budúcnosť zapája ľudí do plánovania, výsadby a následnej starostlivosti o stromy, ktoré sú symbolom spolupatričnosti medzi ľuďmi a prírodou.

Jej cieľom je návrat stromov do sídel a otvorenej krajiny, všade tam kde je to potrebné. Teda najmä v lokalitách, kde funkčná zelená infraštruktúra chýba, alebo je narušená. Dôležitou súčasťou prístupu iniciatívy Sadíme budúcnosť je podpora miestnych komunít – aktívnych samospráv, škôl, občianskych združení. Súčasťou iniciatívy sú vzdelávacie, informačné a demonštračné aktivity pre zvýšenie povedomia o význame stromov v krajine.

„V Nadácii Ekopolis si uvedomujeme, že výsadba stromov a kvalitnejšia zeleň nie je univerzálnou a ani jedinou cestou k udržateľnej budúcnosti. Výsadbu stromov však považujeme za konkrétny a užitočný spôsob ako urobiť krajinu krajšou, pestrejšou a najmä odolnejšou voči dôsledkom zmeny klímy. Každý strom ovplyvňuje mikroklímu, pohlcuje z atmosféry uhlík a zároveň zadržiava vodu. Vytvára podmienky pre život iných rastlín, živočíchov, húb a mikroorganizmov. Každý strom je súčasťou ekosystému dôležitého aj pre náš život,“ hovorí Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.

Iniciatíva bola oficiálne spustená 20. októbra 2021 a sprístupnila nový online portál www.sadimebuducnost.sk, ktorý všetkým záujemcom pomôže s plánovaním, odborným poradenstvom či metodikou pre zmysluplné výsadby, hľadaním pozemkov i získavaním financií cez otvorené grantové kolá.

Od marca 2022 je partnerom projektu aj Nadácia Veolia Slovensko. Správca nadácie  Peter Martinka k tomu dodáva: „ Svojou účasťou v iniciatíve Sadíme budúcnosť sme nadviazali na naše existujúce projekty ochrany a podpory biodiverzity  v technických areáloch Veolia.  Oceňujem, že v tomto programe sa spája konkrétna aktivita v prospech životného prostredia- výsadba stromov a tiež sa podporuje angažovanosť miestnych komunít. Okrem toho má program naozaj široký dosah, zapojiť sa môžu školy, občianske združenia, samosprávy z celého Slovenska. Myslím, že financie vložené do tejto iniciatívy budú naozaj zmysluplne využité.“

 

„Vďaka našim donorom sa nám na jeseň 2021 podarilo podporiť spolu 28 výsadieb naprieč celým Slovenskom, kde asi 750 dobrovoľníkov a nadšencov vysadilo viac ako 1250 stromov. Stromov listnatých, pôvodných druhov, na miestach, kde chýbali a kde sú veľmi potrebné pre ľudí, pre živočíšnu a rastlinnú rozmanitosť daného miesta. Cieľ iniciatívy sa nám darí napĺňať práve vďaka jednotlivým partnerom zo súkromného sektora, ktorí sa k nám majú možnosť kedykoľvek počas roka pridať a demonštrovať tým spoločnú víziu,“ dodáva Medveď.