Rieka Hron znova ožije po ekologickej katastrofe. Bez pomoci človeka to však nepôjde.

Rieku Hron postihla 26. júla 2021 v skorých ranných hodinách ekologická katastrofa. Po tom, čo sa nedostatočne zabezpečený digestát z bioplynovej stanice v Budči dostal do rieky Hron, došlo k masívnemu znečisteniu vody v rieke a následnému hromadnému úhynu 26 druhov rýb.

Medzi nimi sa nachádzali pôvodné a aj chránené druhy európskeho významu. Najväčšou stratou je úhyn celej populácie hlavátky podunajskej, ktorá bola najvzácnejším druhom, nachádzajúcim sa v rieke Hron. Rovnako boli zlikvidované generačné jedince ďalších druhov.

Počas troch dní rybári zo Žiaru nad Hronom, za pomoci ochotných dobrovoľníkov, vyzbierali viac ako päť ton uhynutých rýb. Zvyšok zostal vo vode, alebo bol odplavený po toku rieky.

Nakoľko ide však ide o katastrofu veľkého rozsahu, bez aktívnej pomoci človeka, by sa vzácny biotop rieky Hron obnovoval len extrémne pomaly a niektoré druhy rýb by sa doň už zrejme nikdy nevrátili. Aj preto do celého procesu aktívne vstúpila Nadácia Veolia, ktorá sa už niekoľko rokov intenzívne venuje téme praktickej ochrany a podpory  biodiverzity v technických areáloch skupiny Veolia na Slovensku.

„K Hronu máme špeciálny vzťah aj kvôli tomu, že jeden z našich areálov kde projekt ochrany prírody realizujeme, sa nachádza v obci Rakytovce v tesnom susedstve brehu rieky  a je akousi oázou biodiverzity,“ hovorí o dôvodoch finančne podporiť obnovu Hrona Slavomíra Vogelová, marketingová riaditeľka Veolia Slovensko.

O tom, že je potrebná aj výrazná finančná pomoc hovorí rozsiahly ichtiologický prieskum, ktorý potvrdil tie najhoršie scenáre o zdecimovaní 37 kilometroch rieky.

Podľa slov oblastného ichtyológa Richarda Štencla počas prieskumu ulovili len „pár rýb na kilometer“ a čo je najhoršie, z vody vymizli aj základné prvky potravinového reťazca, ako kôrovce, mäkkýše a ďalšie, ktoré sú vo vode nevyhnutné a sú pre ryby základnou potravou.

Aj preto Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Žiari nad Hronom vypracovala na základe vykonaného ichtyologického prieskumu plán postupnej obnovy populácie rýb v postihnutom úseku. „Revitalizácia Hrona bude behom na dlhú trať, nehovoriac o vysokých finančných nákladoch potrebných na zaobstaranie dostatočného množstva rybích násad“, hovorí Dušan Reichman z MORZ v Žiari nad Hronom.

Na základe predbežného odhadu súdneho znalca predstavoval celkový úhyn približne 40 ton. Priama škoda vyčíslená na vyzbieraných rybách prekročila sumu 90 000 eur  a spoločenská hodnota týchto rýb presiahla hodnotu 1 150 000 eur.

„Spoločne s rybármi veríme, že vďaka finančnej pomoci  Nadácie Veolia Slovensko a Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti sa aspoň čiastočne skráti doba, ktorá je potrebná na návrat života do rieky Hron,“ dodala na záver Slavomíra Vogelová.