Prestížna nominácia v súťaži EFEKTIA 2018

Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES-SK) ocenila našu aktivitu v oblasti energetického manažmentu nomináciou v súťaži EFEKTIA. APES-SK pravidelne vyhlasuje najlepšie projekty energetickej efektívnosti vo verejnom aj súkromnom sektore. 

Do súťaže EFEKTIA 2018 sme sa prihlásili so spoločným projektom Gymnázia M.R. Štefánika, Gymnázia Imre Mádacha a zriaďovateľa škôl VÚC Trnava. V roku 2018 sme vďaka energetickému manažmentu dosiahli pre gymnáziá úsporu takmer 30 % oproti referenčnému roku, čo prinieslo školám okrem významných finančných úspor aj zníženie emisií CO2 o približne 40t/rok.