Prečo deti skladajú básne o prírode?

Poézia je herná časť questu (pátracej hry), ktoré v slovenských mestách vytvárajú tímy zo základných škôl. Quest je dobrodružná vychádzka s cieľom priblížiť účastníkom tejto hry prírodné prvky a biodiverzitu. 50 questov práve vzniká vďaka projektu Tajný život mesta, ktorý na Slovensku realizuje skupina Veolia a CEEV Živica.

O tom, čo sú to questy sa školské tímy z 50 škôl dozvedeli na  kurzoch v 5 mestách po celom Slovensku. V súčasnosti jednotlivé tímy mapujú územia svojich miest a hľadajú v nich zaujímavé časti prírody. Prostredníctvom vytvorených questov spozná zaujímavosti mesta aj široká verejnosť.
 
Pátrať sa bude po zaujímavých stromoch, skalných útvaroch, mokradiach, ale aj po ovocných sadoch tradičných odrôd, alebo vertikálnej zeleni. „To všetko je súčasťou biodiverzity (biologickej rozmanitosti) v mestách a cieľom projektu je upozorniť na to, že mnohí z nás túto rozmanitosť nevnímajú. Práve questy zábavnou formou vytiahnu ľudí von a ukážu im, čo všetko mestá skrývajú,“ uviedla Ivana Poláčková, koordinátorka projektu z CEEV Živica.
 
„Projekt Tajný život mesta sa nám veľmi páči a má pozitívnu odozvu u žiakov, pretože môžeme tráviť časť vyučovania vonku v prírode, "túlať" sa a pátrať, spoznávať. Vďaka projektu môžeme naše poznávanie biodiverzity rozširovať a s výsledkami bádania by sme radi prispeli k tvorbe questov. Tešíme sa ako predstavíme verejnosti zaujímavé lokality nášho mesta a jeho okolia,“ dodala RNDr. Marcela Šuňavská z Gymnázia J. Francisciho – Rimavského v Levoči.
 
Učitelia sa sťažujú, že deti vôbec nevnímajú svoje okolie. Mnohé z nich sa vďaka Tajnému životu mesta prvýkrát dostali do prírody v okolí školy a objavili dobrodružstvo bádania. „Veríme, že questy alebo hľadačky, ktoré spoločne vytvoria tento rok, im pomôžu otvoriť oči a objaviť rozmanitosť prírody, ktorú ich mesto alebo obec skrýva a podeliť sa o to s ostatnými,“ doplnila Ivana Poláčková.
 
Na jednom z kurzov si tvorbu questov vyskúšali aj samotní učitelia, ktorí  tieto vedomosti potom preniesli na žiakov v školskom tíme. Na podporu bádateľsky orientovaného vyučovania získala každá škola zapojená do projektu štyri tablety. Bádateľská metóda ako spôsob výučby sa na Slovensku šíri aj vďaka  podpore generálneho partnera projektu, skupiny Veolia Slovensko.