Poznáme víťazov školskej súťaže Po stopách vody

Projekt Po stopách vody je už trinástym vzdelávacím projektom Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.

Po stopách vody sa v ňom vydalo 35 základných a špeciálnych základných škôl. Cieľom projektu bolo sprostredkovať žiakom poznatky o vode a vodných zdrojoch a viesť ich k citlivému prístupu k prírode ako celku. Od novembra minulého roku žiaci elektronicky odpovedali na zverejnené otázky zamerané na ochranu vodných zdrojov a krajiny, problematiku odpadových vôd a vody ako súčasti každodenného života človeka. Získané poznatky nepremietali len do správnych odpovedí ale počas trvania projektu plnili aj praktické úlohy k jednotlivým témam, mohli sa vyjadriť výtvarnou aj literárnou formou.

Školy zapojené do projektu sa zúčastňovali vzdelávacích akcií ako sú prednášky a exkurzie a tiež dostávali informačné materiály k súťažným témam.

Projekt bol práve pre svoju praktickú časť naozaj náročný a ceny a diplomy si prevzali tí najlepší:

  1. miesto Špeciálna základná škola, Čierny Balog (285 bodov)
  2. miesto Základná škola Horná Ždaňa (265 bodov)
  3. miesto Základná škola Radvanská, Banská Bystrica (260 bodov)

                  Základná škola Pionierska, Brezno (260 bodov)

(Slavomíra Vogelová, StVPS, a.s.)

Zdroj : http://www.stvps.sk/pozname-vitazov-skolskej-sutaze-po-stopach-vody/