Pomáhame tam, kde to potrebujú

V rámci podujatia s názvom Ekotýždeň sa zamestnanci Veolie zapojili do dobrovoľníckych brigád v štyroch slovenských mestách a obciach.

V Chránenej krajinnej oblasti Devínska Kobyla pri Bratislave sa upravil areál geologického múzea a zhotovili sa nové vtáčie búdky. Areál funguje ako základňa pre projekt Bratislavského regionálne ochranárskeho združenie. Na tomto území žije až 40 % rastlinných druhov vyskytujúcich sa na území Slovenska a prebieha tu manažment územia spásaním, ktorý je veľmi šetrný k rôznorodosti v prírode.
 
 
Vedeli ste, že v Kostolnej pri Dunaj sa nachádza oáza pre sibírske tigre? Práve tu bola ďalšia skupina pomôcť pri rekultivačných prácach. Maľovali sa výbehy, klietky a kosila sa tráva. Tigre žijú na samote a ich areál je obklopený lesom a poľami. Voľne sa pohybujú v takzvaných tigrích záhradách. Denný prídel mäsa a vitamínových doplnkov im zaručuje zdravý vývoj. Tigre nie sú stresované a netrpia nudou alebo inou neurotickou či psychickou záťažou.
 
 
Zamestnanci v Košiciach pomáhali seniorom a to v špecializovanom zariadení ARCUS na Skladnej 4. Upravili záhradný areál, namaľovali lavičky, upravili kríky a okolitý terén. V zariadení pre seniorov sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, strava a záujmová činnosť.
 
 
V Šali prebehla brigáda v miestnom útulku pre psíky. Vyčistil sa areál, pokosil sa trávnik a prebehli aj ďalšie revitalizačné práce. O útulok Zatúlané psíky Šala sa stará skupina dobrovoľníkov, ktorí sa snažia pomôcť zatúlaným psíkom a spríjemniť ich pobyt v kotercoch a čo najskôr nájsť ich pôvodnú alebo novú rodinu.