Ocenenie Srdce na dlani pre projekt obnovy vodojemu

Ocenenie Srdce na dlani za najobľúbenejší projekt Týždňa dobrovoľníctva v roku 2016 získal spoločný projekt Banskobystrického okrášľovacieho spolku a Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.(StVPS, a.s.)

Za projekty v tejto kategórii hlasovali ľudia prostredníctvom internetovej stránky Centra dobrovoľníctva a spomedzi 10 nominovaných projektov z celého Banskobystrického kraja, sa stala obnova vodojemu nad Sásovou tou najúspešnejšou.

 

V rámci týždňa dobrovoľníctva zamestnanci spoločnosti StVPS, a.s. v spolupráci s obyvateľmi mesta Banská Bystrica zrealizovali projekt skrášlenia tridsaťročného vodojemu prostredníctvom programu Zamestnanecké granty.

Hlavným cieľom projektu nebolo len zveľadenie exteriéru vodojemu, ale najmä ozrejmiť širokej verejnosti úlohu vodojemu a tiež zvýrazniť význam vizuálnej stránke objektu a okolitého prostredia.

 

Slávnostný večer udeľovania cien Srdce na dlani bol aj tento rok pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica, Jána Noska a s Centrom dobrovoľníctva spolupracovali na jeho organizácii aj Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Regionálne európske informačné centrum a Komunitná nadácia Zdravé mesto.

V roku 2016 bolo udelených 12 sŕdc pre ľudí, ktorí sú svojou výnimočnou a veľmi prospešnou dobrovoľníckou prácou inšpiráciou a povzbudením pre ostatných.

(Slavomíra Vogelová, StVPS, a.s.)