O našom zodpovednom podnikaní sa hovorilo vo Washingtone

V dňoch 15. a 16. júna 2017 sa  vo Washingtone, USA na Georgetown Univerzity konala medzinárodná vedecká konferencia zameraná na  „Responsible Organizations in the Global Context“. Vedecko - výskumní pracovníci z troch európskych krajín – Francúzska, Slovenska a Bulharska vypracovali kolektívny príspevok o spoločenskej zodpovednosti podniku (CSR) pod názvom   “CSR in Europe: discourses and practices. The case of Veolia in three European countries”.  Príspevok v podobe prípadovej štúdie mal za cieľ prezentovať princípy CSR nadnárodnej spoločnosti Veolia a poukázať na zaujímavé aspekty spoločensky zodpovedného rozhodovania a konania v národných filiálkach Veolie.

Iniciátorom spolupráce bol profesor Gilles Rouet, bývalý univerzitný attaché na Francúzskom veľvyslanectve v Bratislave a terajší dekan Vysokoškolského manažérskeho inštitútu na Univerzite vo Versailles. Podklady k danej problematike za Veoliu Slovensko spracovali Jana Marasová a Anna Vallušová z Ekonomickej fakulty UMB, a to na základe  predchádzajúcich rozhovorov s viacerými manažérmi skupiny Veolia Slovensko.

Definitívna verzia spracovaného príspevku bude publikovaná v tlačenej podobe v zborníku z konferencie vo Washingtone koncom tohto roka.