Nová informačná kampaň "Pripojme sa!"

Nová informačná kampaň Asociácie vodárenských spoločností pod názvom "Pripojme sa! Chráňme vodné zdroje." má za cieľ zvýšenie informovanosti širokej verejnosti o dôležitosti ekologickej likvidácie odpadových vôd napojením sa na verejnú kanalizáciu.