Nová informačná kampaň "Pripojme sa!"

Nová informačná kampaň Asociácie vodárenských spoločností pod názvom
"Pripojme sa! Chráňme vodné zdroje." má za cieľ zvýšenie informovanosti
širokej verejnosti o dôležitosti ekologickej likvidácie odpadových vôd
napojením sa na verejnú kanalizáciu.