Nadácia Veolia Slovensko opäť podporí komunitný život v Bratislave

Nadácia Veolia Slovensko spustila 2. ročník programu Komunitné granty, ktorý je určený pre širokú verejnosť, neziskové organizácie, športové kluby, či školské zariadenia.

Tento rok mohli o podporu žiadať organizácie z troch bratislavských mestských častí - Petržalka, Dúbravka a Podunajské Biskupice. Predkladané projekty by sa mali primárne orientovať na sféry podpory vzdelávania, životného prostredia, zlepšenia života komunity, či podpory športujúcej mládeže.

 

„V roku 2006, ešte ako Nadácia Dalkia, podporila naša nadácia svoje prvé projekty v Bratislave a odvtedy finančne prispela sumou viac ako štvrť milióna eur na približne štyri stovky jedinečných projektov v rámci celého Slovenska“, hodnotí pôsobenie Nadácie Veolia Slovensko pán Peter Dobrý, predseda správnej rady. „Nadácia počas svojej činnosti v Petržalke pravidelne podporovala kultúrne podujatia pre malých i veľkých, vzdelávanie detí, činnosť športových klubov či renovácie areálov materských a základných škôl. Petržalka a jej obyvatelia sú pre nás vo Veolii dôležití a vždy nám záležalo na komunitnom živote v tejto mestskej časti. Som veľmi rád, že sme tento rok posunuli našu podporu ešte ďalej a pomocou Komunitných grantov pomôžeme inšpiratívnym projektom zlepšiť život v Petržalke“.

Víťaznými projektmi v 1. ročníku Komunitných grantov v roku 2021 sa stali:

1) Záhrada Dvory, občianske združenie - Stromy pre Komunitnú záhradu Dvory. Výška požadovanej podpory: 3 000€.

Prvý komunitný grant poputuje na výsadbu stromov, jedlých a okrasných kríkov, trvaliek a byliniek v záhrade v časti Dvory. „Sme veľmi radi, že vďaka grantu od Nadácie Veolia budeme môcť vysadiť stromy, kríky a ďalšie rastliny na našej komunitnej záhrade. Zmeníme tak súčasné priestranstvo medzi panelákmi, na ktorom rastie iba tráva, na priestor plný biodiverzity a bude to tak naše spoločné prispenie k zníženiu dopadov klimatickej krízy v meste“ vyjadrila sa pani Lenka Papinčáková, štatutárna zástupkyňa občianskeho združenia Záhrada Dvory.

 

2) Bajkslava, občianske združenie - PumpPark Petržalka revitalizácia časti areálu. Výška požadovanej podpory: 3 000€.

Neďaleko Haanovej ulici vyrástlo kultivované a bezpečné verejné športovisko, bikrosová dráha s názvom PumpPark, ktorej taktiež poputuje grant z nadácie.Na realizácii tohto projektu systematicky spolupracujeme od roku 2016. V súčasnosti sme starostlivosť o areál prevzali my spolu s komunitou, ktorá tam pri prestavbe vznikla. Intenzívne využívanie areálu zo strany verejnosti priniesli podnety, ktoré je potrebné riešiť. Jedná sa o estetické zhodnotenie areálu v časti areálu, kde sa ešte stále nachádzajú náletové dreviny a vzrastlá burina. Našim zámerom je burinu odstrániť, zanedbanú časť rekultivovať a následne vysadiť vhodné trvalky a prvky na sedenie alebo odkladanie vecí športujúcich. Nadácii Veolia Slovensko veľmi pekne ďakujeme za podporu a tešíme sa na spoluprácu! “vyjadrila sa štatutárna zástupkyňa občianskeho združenia Bajkslava, Eva Uhliariková.

 

3) Športový klub Juventa Bratislava s projektom Gymnastika – základný šport pre všetkých. Výška požadovanej podpory: 3 000 €.

V mene všetkých gymnastiek aj tanečníkov športového klubu JUVENTA Bratislava by som sa chcela poďakovať za podporu našej športovej činnosti. Posledné dva roky sú veľmi neštandardné a obmedzenia sa nevyhli ani športovcom. Pre deti je mimoriadne dôležitá pravidelná a systematická príprava, ktorú sa nám aj vďaka komunitnému grantu podarí zabezpečiť. Už teraz sa veľmi tešíme na tréningy v novej sezóne, na prezentáciu zostáv a choreografií na súťažných podujatiach a to vo všetkých vekových aj výkonnostných kategóriách. Ďakujeme! " Zo získaného grantu sa potešila aj štatutárna zástupkyňa Športového klubu Juventa Bratislava pani Erika Šimonová.