Klientský deň

Spoločnosť Veolia Energia pravidelne pripravuje pre svojich klientov neformálne stretnutie, ľudovo nazývané Klientský deň. Ten tohtoročný sa v regióne Západ konal 10. septembra, už tradične v kongresovej sále Technopolu v bratislavskej Petržalke. V nadväznosti na prezentované témy odbornej časti programu niesol názov Centrálne zásobovanie teplom vo vašej mestskej časti.

Cieľom stretnutia bolo priblížiť spoločnosť Veolia Energia odberateľom, podať im najnovšie informácie o jej aktivitách, zrealizovaných aj plánovaných investíciách. Ako dôležitá informácia odznela zmena obchodného mena a prechod pod jednotnú značku Veolia Energia v rámci všetkých spoločností skupiny na Slovensku. Klienti mali možnosť bližšie spoznať vzťah skupiny Veolia k životnému prostrediu – v čom spočíva a ako Veolia celosvetovo plní svoje záväzky a ciele v tejto oblasti. Generálny riaditeľ Veolie Energia Slovensko pán Miroslav Kot sa venoval aj téme budúcnosti centrálneho zásobovania teplom (CZT) na Slovensku. V súvislosti s tým poukázal na zavádzajúce údaje predajcov domových kotolní a na dôsledky postupného odpájania sa od CZT. Spoločnú diskusiu zúčastnených tentoraz nahradila možnosť pýtať sa priamo zástupcov odboru starostlivosti o zákazníkov a odboru CZT, ktorí boli k dispozícii v infostánku vo foyeri kongresovej sály. Otázky odberateľov smerovali najmä k platbe 1/12, keďže podľa novely zákona sa táto platba zmenila z nedaňovej na daňovú a zákazníci sa tak tento rok mesačne stretávajú s dvoma faktúrami namiesto jednej.