Katarína Linczényiová priblížila biodiverzitu žiakom v Dúbravke


V priestoroch Domu kultúry v Dúbravke zorganizovala Veolia koncom marca pútavú prednášku pre žiakov prvého stupňa dúbravských základných škôl. Žiakov prednáškou sprevádzala Katarína Linczényiová, slovenská reprezentantka vo freedivingu –nádychovom potápaní a tvár Veolie pre strednú a východnú Európu. Ústrednou témou prednášky bola ochrana a podpora biodiverzity a udržateľný rozvoj.

Žiakom na prednáške porozprávala o svojom detstve, prvom potápaní, ale aj o aktuálnom štúdiu a výskume, na ktorom participuje a o jej snoch a plánoch. Je neúnavnou propagátorkou ochrany našej planéty a v pútavej prezentácii žiakom vysvetlila, čo je to biodiverzita, ako ju môžu chrániť. Podľa Kataríny Linczényiovej môžeme  trvalo udržateľný rozvoj definovať ako riešenie pretrvávajúcej schopnosti krajiny zachovávať život, vrátane oblastí spoločnosti, životného prostredia a hospodárstva. Pre jeho rozvoj je vzdelanie kľúčovým nástrojom.

„Deti sa na mňa usmiali, keď som im rozprávala príbehy o plávaní s divými delfínmi a boli smutné, keď som im ukázala, že plávajú v oceáne znečistenom plastom. Rada premýšľam o trvalo udržateľnom rozvoji ako o príležitosti byť zvedavý, vychutnať si pocit túžby preskúmať, poznať viac, porozumieť viac - byť nažive. Som šťastná, že deti spolu so mnou počas prednášky snívali o našej planéte a zároveň sa rozhodli používať v živote menej plastov – ako sami povedali“, vyjadrila sa k prednáške Katarína Linczényiová. „Veríme, že žiaci si z prednášky odniesli, čo najcennejšie informácie a Kataríne Linczényiovej sa chceme poďakovať za spoluprácu,“ uviedla Lucia Burianová, senior manažérka pre komunikáciu a marketing spoločnosti Veolia Energia Slovensko.

Katarína Linczényiová s potápaním začala ako deväťročná a na nádych pokorila 95 metrov. Vodu miluje, a tréning freedivingu jej dáva obrovskú dávku pozitívnej psychickej energie.  Aktívne sa zapája do projektov týkajúcich sa udržateľného rozvoja a patrí k ľudom, ktorým naše životné prostredie nie je ľahostajné.