Európsky týždeň trvalo udržateľného rozvoja

Veolia sa pripája podujatím Ekotýždeň  k  Európskemu týždňu trvalo udržateľného rozvoja (ESDW), ktorý je celoeurópskou iniciatívou na propagáciu a zviditeľnenie aktivít, projektov a podujatí, ktoré podporujú udržateľný rozvoj.