Dúbravka čoskoro zakvitne všetkými farbami aj vďaka Veolii

Veolia sa spolu s organizáciou BROZ tento rok pustili do obohatenia života obyvateľov mestskej časti Dúbravka. V rámci projektu Interreg SK-AT Kvitnúca krajina pre motýle na Slovensku a v Rakúsku spolu pripravujeme priamo pri OD Saratov a zástavke autobusov zážitkový chodníček s rozkvitnutou lúkou.

Na jar sme tu vysiali bohatú lúčnu zmes.  Kvietky rastú a už v lete by sme sa mali tešiť z lúky hrajúcej farbami, ktorá bude letné teploty aj bez pravidelnej zálievky zvládať výrazne lepšie ako pravidelne a na krátko kosené trávniky. Naša klíma aj krajina sa menia a my musíme spolu hľadať odpovede a nové riešenia, ako vodu v meste udržať pri každom letnom daždi, aby nám ju rastliny mohli do ovzdušia vracať v nasledujúcom období. Myslíme tiež na opeľovače v meste - motýle budú tiež nosnou témou viacerých zážitkovo-vzdelávacích prvkov, ktoré pre vás pripravujeme.