Dá sa vyčistiť oceán na jeden nádych? Freediverka hľadá odpoveď

Katarína Linczényiová, známa freediverka a tvár Nadácie Veolia Slovensko, sa počas svojho cestovania pravidelne presviedča o znečistení riek a morí.

Preto sa rozhodla na svojich cestách šíriť osvetu o správnom a ekologickom zaobchádzaní s plastovým odpadom. Podľa slov slovenskej freediverky je nutné, aby ľudstvo pochopilo, že je nesprávne vyhadzovať odpad na pláži, či priamo do morí a oceánov.

Katarína spojila svoje sily s Environmentálnym centrom v Dahabu v Egypte, ktoré sa okrem iného zameriava na vzdelávanie miestnych detí  v oblasti znečisťovanie životného prostredia plastovým odpadom. Práve touto cestou chce miestnu komunity priviesť k tomu, aby nevyhadzovali odpad na ľubovoľných miestach. V spolupráci s Environmentálnym centrom sa tiež snaží poukázať na dôležitosť triedenia odpadu a tiež na význam budovania potrebnej infraštruktúry.

Okrem edukačnej činnosti sa Katarína priamo podieľa na boji s plastovým odpadom akciami s názvom Beach Clean Up. Pri jednej takejto akcii vyzbierala Katarína spoločne so štrnástimi ďalšími potápačmi 40 kilogramov odpadu, a to len za jedinú hodinu. Vyčistili plochu morského dna s rozlohou jedného hektára v hĺbke sedem až dvadsať metrov pod hladinou. Úspech celej akcie zavŕšili miestne deti, ktoré počas akcie upratovali priľahlú pláž.

Posledné upratovanie sa uskutočnilo počas Kataríninej expedičnej plavby v Egejskom mori. Počas tejto expedície strávila dva dni na gréckom ostrove Hydra, kde boli pláže a zátoka doslova posiate odpadom. Freediverka sa spoločne s tímom potápačov rozhodla pre veľké upratovanie aj na tomto mieste. Ruku k dielu priložili turisti a pomoc poskytli aj zamestnanci miestnej reštaurácie, ktorí vyzbieraný odpad previezli do miestneho prístavu na triedenie a recykláciu.