COVID-19 nepredstavuje nebezpečenstvo pre dodávku pitnej vody a zabezpečenie odkanalizovania

Spoločnosť Veolia na Slovensku je od začiatku marca v pohotovosti a prijala niekoľko opatrení v súvislosti s postupujúcou vírusovou infekciou COVID-19 v priebehu posledných dvoch týždňov.

Vodohospodárska divízia spoločnosti Veolia ako subjekt hospodárskej mobilizácie naďalej zabezpečuje   bezpečnú  výrobu a distribúciu pitnej vody a  odvádzanie a čistenie odpadových vôd.

Prijaté opatrenia sú v úplnom súlade s vyhlásením mimoriadnej situácie na Slovensku.

Veolia  je tiež  pripravená na situáciu, keď sa zvýši počet chorých a to aj medzi jej zamestnancami. Z uvedeného dôvodu  sme zabezpečili zastupiteľnosť zamestnancov a dostatočné množstvo ochranných pomôcok pre všetkých  zamestnancov.

„Naďalej pre nás zostáva prioritou bezpečná dodávka pitnej vody, zabezpečenie odkanalizovania ale tiež bezpečie a zdravie našich zamestnancov. Od začiatku pružne reagujeme na vzniknutú situáciu v závislosti od aktuálnych podmienok. Zatvorili sme úplne všetky zákaznícke centrá, dezinfikujeme kancelárske priestory,  pracovníci v teréne majú zabezpečené osobné ochranné prostriedky a obmedzili sme na minimum ich kontakt so zákazníkom,  zakázali sme vstup cudzích osôb do našich objektov, ak je to možné umožňujeme pracovníkom prácu z domu. Niektoré činnosti ako napr. výmeny vodomerov boli pozastavené úplne,“ uvádza Peter Martinka, country director Veolia na Slovensku. „K dnešnému dňu neboli v našej spoločnosti   hlásení žiadni infikovaní zamestnanci a všetky opatrenia sú nastavené tak,  aby sme zabezpečili dodávku  pitnej vody a verejných služieb, aj keď sa zvýši počet chorých ľudí aj medzi zamestnancami spoločnosti,“ dodáva P. Martinka.

Kvalita vody nie je ohrozená.

COVID-19 je citlivý na široko používané prípravky na báze chlóru a nemá šancu na prežitie vo vodovodných sieťach. O kvalitu vody z vodovodu sa nemusíte obávať. V rámci prevencie sa dávka chlóru na čistenie vnútorných komôr vodných nádrží zvýšila o 50%. Krízové ​​plány sú zavedené aj v laboratóriách.

Veolia používa rýchle metódy analýzy na mikrobiologickú analýzu pitnej vody opúšťajúcej čistiareň odpadových vôd ako súčasť monitorovania kvality pitnej vody v systéme.

Zariadenia a systémy na úpravu vody sú vybavené vysoko citlivými on-line analyzátormi, ktoré zisťujú akékoľvek odchýlky od štandardnej kvality a informácie z tohto zariadenia sa nepretržite prenášajú do riadiacich stredísk, ktoré pracujú nepretržite.

Veolia  je na Slovensku  popredným dodávateľom vodohospodárskych a energetických  služieb. Vodohospodárska divízia spoločnosti Veolia na Slovensku vyrába a distribuuje pitnú vodu pre viac ako  961 765 356  obyvateľov.Hlavným predmetom  vodohospodárskej divízie je  dodávka pitnej vody a odkanalizovanie. Veolia poskytuje svojim dcérskym spoločnostiam know-how v oblasti správy vodohospodárskej infraštruktúry vychádzajúce z viac ako 150 ročných skúseností.