COP21: Veolia podporuje prechod k nízkouhlíkovej ekonomike

Antoine Frérot je jedným zo 78 predstaviteľov spoločností, ktoré sa rozhodli presadzovať prechod k nízkouhlíkovej ekonomike

otvorenom liste vládam celého sveta sa predstavitelia zastupujúci brazílske, čínske, európske, indické a americké nadnárodné spoločnosti zo všetkých hospodárskych odvetví zaviazali ku spolupráci na vývoji a zavádzaní riešenií, ktoré urýchlia prechod k nízkouhlíkovej ekonomike.

Zúčastnení predstavitelia sa vo svojich vlastných firmách už teraz  usilujú o znižovanie ekologických dopadov a uhlíkovej stopy. Prostredníctvom tejto spoločnej akcie vyzývajú najvyšší predstavitelia štátov a vlád k podpore realizáciie týchto opatrení:

  • zavedenie jasne stanovených alebo odvodených cien uhlíkových emisií za účelom podpory investícií do nízkouhlíkových riešení
  • silná podpora inovácií zameraných na využívanie alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie, energetickú účinnosť a zastavenie odlesňovania
  • zintenzívnenie boja proti klimatickým zmenám vrátane vyššej transparentnosti rizík a zavádzania opatrení, ktoré zlepšia financovanie nízkouhlíkových projektov, ako sú napríklad zelené dlhopisy
  • stanovenie prísnych národných a celosvetových cieľov týkajúcich sa znižovania celosvetových emisií skleníkových plynov a vývoja alternatívnych zdrojov energie vo všetkých krajinách

Krajiny prijali otvorený list veľmi pozitívne.

Výkonná tajomníčka rámcovej dohody Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) Christiana Figueres povedala, že „kroky proti zmene klímy predstavujú obrovskú ekonomickú príležitosť,“ a dodala: „Ide o prvú úmyselnú priemyselnú revolúciu, ktorá sa v budúcich rokoch stane zdrojom nových pracovných miest a silného rastu."

Al Gore, viceprezident Spojených štátov v rokoch 1993 až 2001 a člen nadačnej rady Svetového ekonomického fóra toto úsilie taktiež privítal slovami: „ Aby sme zmenili chod histórie a nasmerovali ľudstvo na cestu udržateľného rastu, potrebujeme, aby sa zapojilo viac takýchto spoločností a aby sa postavili do čela celosvetovej transformácie na nízkouhlíkové ekonomiky."