Čo sa podarilo v projekte Biodiverzita do škôl

Projekt Biodiverzita do škôl tento rok končí. Obávali sme sa, že nie všetky plány, ktoré chceli žiaci zrealizovať  sa podaria, „korona“ mnohé veci  skomplikovala, spomalila.  V októbri sme postupne dostávali správy  a dokumentáciu z jednotlivých škôl a bolo sa z čoho tešiť.  Veľká vďaka učiteľom, žiakom, často aj rodičom.

Vznikli krásne zákutia, vyvýšené záhony, záhradné jazierko. Veď posúďte sami.

V Poprade premenili átrium s prevažne vyasfaltovanou plochou na zelenú plochu s prietokovým jazierkom, vyvýšené záhony, hmyzí domček a živý plot s ovocnými kríkmi.

 

Vo veľkom Krtíši študenti vybudovali vyvýšené záhony, kompostéry, vysadili stromy a ďalšie rastliny: Okrasné dreviny a rastliny vo vstupnej zóne školy využívajú na inovatívne vyučovanie biológie a prírodovedy.

 

Vo Zvolene vytvorili 5 zelených plôch, na ktorých sú dnes vysadené dreviny  (10 väčších stromov a cca 30 krov) na ochladzovanie a zatienenie oslneného priestoru, vyspádovali priestor na prirodzené zavlažovanie dažďovou vodou a doplnili živý plot.

 

Základná škola Oravská Jasenica prostredníctvom  nášho projektu doplnila ďalšie prvky do komunitnej záhrady, ktorú vytvárajú v školskom areáli postupne od roku 2016. Školský areál využívajú pravidelne na vyučovanie vonku. Napriek menšej ploche areálu vytvárajú inšpiratívny priestor so zastúpením rôznych biotopov.

 

Základná škola v Rimavskej Sobote  navrhla do svojho areálu rôznorodé prvky na podporu biodiverzity, zvýšenie atraktivity prostredia, zlepšenie mikroklímy v prehrievajúcom sa átriu, vytvorenie podnetnejšieho priestoru na vonkajšie vyučovanie prírodovedy a technickej výchovy. Vysadili stromy, vyvýšené záhony a vŕbovú stavbu.

 

Zámerom  lučeneckej školy bola revitalizácia už existujúceho jazierka, ktoré bolo pôvodne bez napojenia na okolité prostredie a preto ekologicky nestabilné.  V projekte došlo k dobudovaniu pobrežnej zóny, výtoku a miesta pre vsakovanie prebytočnej vody s vlhkomilným rastlinstvom = dažďová záhrada, a tiež k napojeniu na dažďovú vodu z časti strechy ekoučebne.

prvkov. V rozľahlej časti areálu, kde sa konajú  športové a voľnočasové aktivity vysadili stromy pre budúce zatienenie. V prednej časti vysadili ovocné kriky, trvalkové  záhony, bylinkovú špirálu, vytvorili kompostovisko.  Pripravili tiež priestor, v ktorom za  pomoci mesta Modra bude vytvorená dažďová záhrada.

 

Však pekné čítanie? Predstavili sme vám len niekoľko tých najlepších realizácií  ale naozaj všetky stoja za to. 

 

Projekt Biodiverzita do škôl sme realizovali  v spolupráci s Nadáciou Ekopolis v 14-tich školách, z toho 9 základných a 5 stredných škôl   v týchto lokalitách:

Banská Bystrica, Bratislava, Brezno, Lučenec, Modra, Oravská Jasenica, Poprad, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zlaté Moravce, Zvolen, žiar nad Hronom.