Clean Up the World - Vyčistime svet

Pri príležitosti celosvetovej kampane  Clean Up the World - Vyčistime svet  vám predstavujeme ďalší z filmov projektu Požičaná planéta.

Film Obeť, ktorý vám ponúkame  sa zameriava na nezmyselnosť prehnanej ľudskej spotreby.

Zapojte sa do kampane k miliónu ďalších dobrovoľníkov. Stačí málo, upratať blízky potok alebo priestor okolo domu, porozprávať sa s deťmi o dôležitosti znižovania každodennej spotreby. Táto akcia  je príležitosťou poukázať na zodpovednosť každého z nás za stav našej planéty.

Kampaň  Clean Up the World  vznikla v r. 1989 v Austrálii a jej hlavné koordinačné centrum pre celý svet je v Sydney. V roku 1993 sa na tejto akcii zúčastnilo  viac ako 80 štátov. Odvtedy sa každý rok k víkendovému upratovaniu pripájajú milióny ľudí z viac než 120 krajín sveta. V roku 2006 sa do kampane zapojilo viac ako 35 miliónmi dobrovoľníkov v 122 krajinách po celom svete.
Cieľom vzdelávacích aktivít počas víkendu Vyčistime svet je informovať širokú verejnosť o problematike znečisťovania prírody a zároveň svojím aktívnym pričinením pomáhať riešiť tento globálny problém.  Aktivity sú zamerané aj na podporu recyklačných programov, programov na šetrenie vodou a energiami.