Bronz pre Veoliu v oblasti verejnoprospešných služieb

Aj tento rok správcovská spoločnosť  RobecoSAM, ktorá sa pohybuje v oblasti sociálne zodpovedných investícií, vybrala z pomedzi 1 000 spoločností tie najlepšie v oblasti verejnoprospešných služieb a Veolia získala bronz.

Hlavné kritériá RobecoSAM pri hodnotení spoločností v oblastí verejnoprospešných služieb:

Ekonomická oblasť:

  • Kódex  správania ,korupcia a úplatkárstvo
  • Riadenie vzťahov so zákazníkmi

 
Environmentálna oblasť

  • Klimatická stratégia
  • Výroba elektriny
  • Prevádzková eko-efektívnosť

 
Sociálna oblasť

  • Rozvoj ľudského kapitálu
  • Ochrana zdravia a bezpečnosť v práci
  • Zapojenie zainteresovaných strán