Aktuality z Tajného života v meste

Čo je nové v školskom projekte "Tajný život mesta"?

Doplnené 3.7.2017 - vyhodnotenie projektu nájdete TU

Kurzy pre školské tímy 

Jarné jednodňové kurzy pre školské tímy v Košiciach, Zvolene, Trenčíne a Bratislave mali za úlohu pripraviť a inšpirovať približne 200 detí a ich učiteľov na prácu s aplikáciou PlantNet.  Na nových tabletoch nadšene testovali aplikáciu priamo v teréne a taktiež im bol poskytnutý návod na kvalitné a originálne spracovanie informačnej kampane o biodiverzite.
 

 
Školy pracujú s aplikáciou PlantNet

 
V apríli a máji mali školy za úlohu zmapovať  a identifikovať rastlinné druhy vo svojom okolí. Školské tímy sa aktívne zaujímali o možnosť odoslať do aplikácie viac ako 100 fotiek. Ďalším úspechom bolo aj vloženie slovenských názvov rastlín do databázy aplikácie PlantNet a to najmä vďaka odbornej asistencii botaničiek z Technickej univerzity vo Zvolene.
 

 
Informačné kampane o biodiverzite 

Máj bol pre školské tímy náročný, keďže mali za úlohu zrealizovať vlastnú informačnú kampaň o svojom bádaní po biodiverzite a odovzdať správu o ich niekoľko mesačnej práci. Tímy si zvolili skutočne originálne a moderné spôsoby, akými budú informovať svoje širšie okolie o poznatkoch, ktoré získali vďaka školskému projektu a aplikácii PlantNet. Bližšie informácie o samotných kampaniach budú zverejnené čoskoro.

--
Skupina Veolia zastáva v celosvetovom meradle vedúce postavenie v oblasti optimalizovaného riadenia zdrojov. S viac než 163-tisíc zamestnancami na piatich kontinentoch navrhuje a realizuje riešenia pre odvetvia vodného, odpadového a energetického hospodárstva, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju miest i priemyslu. Prostredníctvom týchto troch navzájom sa dopĺňajúcich činností sa Veolia podieľa na rozširovaní prístupu k zdrojom, zachovávaní dostupných zdrojov a na ich obnove.
V roku 2016 skupina Veolia zásobovala pitnou vodou 100 miliónov obyvateľov, 61 miliónom obyvateľov poskytovala kanalizačné služby, vyrobila 54 miliónov MWh energie a zhodnotila 31 miliónov ton odpadu. V roku 2016 predstavoval konsolidovaný obrat spoločnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 24,39 miliárd eur. www.veolia.com