22. marec: Svetový deň vody - Odpadové vody

 

22. marec bol vyhlásený ako Svetový deň vody organizáciou Spojených národov. 

Koordinovaný je organizáciou UN –WATER v spolupráci s vládami a partnermi po celom svete. 
Každý rok je venovaný konkrétnej téme spojenej s vodou a v roku 2017 je to téma odpadových vôd.

Práve služby odvádzania a čistenia odpadových vôd zvyšujú štandard nášho života a zlepšujú jeho kvalitu. 
Je stále veľa ľudí na svete, ktorí túto možnosť nemajú.

 

Fakty zo sveta:
 
 • Viac ako 80% odpadových vôd produkovaných 
  celosvetovou spoločnosťou sa vracia do ekosystému 
  bez adekvátnej úpravy a ďalšieho využitia.
   
 • 1,8 miliardy ľudí používa taký zdroj pitnej vody, 
  ktorý je kontaminovaný, pričom sú ohrození 
  nákazou cholery, úplavice alebo detskeh obrny.
   
 • 663 miliónov ľudí stále trpí nedostatkom 
  zdravotne nezávadnej pitnej vody.

(spracované podľa: Vodárenské pohľady 1/2017)

 

VEOLIA - Odvádzanie a čistenie odpadových vôd

 

K oslave Svetového dňa vody sa pripája aj Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. organizovaním podujatí pre školy a širokú verejnosťProgram...

 

Usmernenie k analýze vody

 

Ponuka exkurzií

Pre žiakov 2. stupňa základných škôl a pre stredné školy ponúkame v týždni od 21. marca 2017 do 24. marca 2017 možnosť exkurzie na vybraných objektoch čistiarní odpadových vôd.

Tu je potrebné sa vopred nahlásiť na e-mail: komunikacia@ stvps.sk

Skupina Veolia zastáva v celosvetovom meradle vedúce postavenie v oblasti optimalizovaného riadenia zdrojov. S viac než 163-tisíc zamestnancami na piatich kontinentoch navrhuje a realizuje riešenia pre odvetvia vodného, odpadového a energetického hospodárstva, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju miest i priemyslu. Prostredníctvom týchto troch navzájom sa dopĺňajúcich činností sa Veolia podieľa na rozširovaní prístupu k zdrojom, zachovávaní dostupných zdrojov a na ich obnove.
V roku 2016 skupina Veolia zásobovala pitnou vodou 100 miliónov obyvateľov, 61 miliónom obyvateľov poskytovala kanalizačné služby, vyrobila 54 miliónov MWh energie a zhodnotila 31 milióna ton odpadu. V roku 2016 predstavoval konsolidovaný obrat spoločnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 24,39 miliárd eur. 
www.veolia.com