22. marec - Svetový deň vody

Téma tohtoročného Svetového dňa vody „Nenechaj nikoho za sebou” je venovaná naliehavej téme dostupnosti vody pre všetkých. Svetový deň vody v roku 2019 sa zaoberá na základe cieľov udržateľného rozvoja riešením vodnej krízy a hľadá dôvody, prečo toľko ľudí zostáva bez vody.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. (StVPS, a.s.) pripravila v rámci Svetového dňa vody prednášky pre školy, kde známa freediverka a neúnavná propagátorka ochrany planéty Katarína Linczényiová priblíži deťom na základe zážitkov z celého sveta dôležitosť ochrany vody a dostupnosti „bezpečnej“ vody.

Pre študentov stredných škôl a širokú verejnosť ponúkame  možnosť exkurzií do objektov čistiarní odpadových vôd a úpravní vôd. Konkrétne v areáli čistiarne odpadových vôd Rakytovce je pripravená špeciálna prehliadka zameraná na ochranu biodiverzity.

Bezplatnú analýzu pitnej vody z individuálnych zdrojov na dusičnany budeme realizovať v laboratóriách pitných vôd v Banskej Bystrici, Prievidzi a v Lučenci, kde je potrebné 18. marca 2019 od 8:00 hod. do 14:00 hod. priniesť v čistej plastovej nádobe vzorku vody do zákazníckych centier StVPS, a.s. v daných mestách.

Vzorky vody je možné odovzdať v ten istý deň aj v Obchodnom centre Europa, Banská Bystrica v informačnom stánku Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. od 9:00 hod. do 14:00 hod.

Usmernenie k bezplatnej analýze

Pre žiakov 2. stupňa základných škôl a pre stredné školy ponúkame v týždni od 18. marca 2019 do 22. marca 2019 možnosť exkurzie na vybraných objektoch čistiarní odpadových vôd. Tu je potrebné sa vopred nahlásiť na e-mail: komunikacia@ stvps.sk.