22. máj - Medzinárodný deň biodiverzity

Čo je to biodiverzita?

Biologická diverzita, skrátene biodiverzita, znamená rozmanitosť všetkých živých foriem. Zahŕňa druhovú rozmanitosť, rozmanitosť genetických variácií v rámci druhu, stanovíšť, aj diverzitu ekosystémov. Spolu s fyzickým prostredím pôsobí na tvorbu ekosystémov, ktoré podporujú živé organizmy ako sme my. Opeľovanie, regulácia klímy, ochrana pred povodňami, úrodnosť pôdy a produkcia potravín, palív, vlákien a liekov.

Ako  spoločnosť Veolia chráni biodiverzitu?

Spoločnosť Veolia ochraňuje biodiverzity tromi spôsobmi. Študujeme dôsledky našich aktivít a prísne sledujeme ich dopad na prírodu. Pracujeme na zlepšení ekologického riadenia na našich pracoviskách a na pracoviskách našich klientov, často v spolupráci s profesionálnymi ekológmi. Spolupracujeme s mnohými odborníkmi a zvyšujeme informovanosť našich zamestnancov, klientov a dodávateľov o ekologickejších postupoch.

Veolia na Slovensku organizuje rôzne vzdelávacie projekty pre žiakov a študentov. V  rokoch 2018-2020 je to projekt Biodiverzita do škôl, kde žiaci s pomocou odborníkov navrhnú a realizujú opatrenia na podporu biodiverzity v školských areáloch.

Podieľame  sa tiež  na verejných podujatiach kde približujeme význam biodiverzity širokej verejnosti. Ako prvý na Slovensku sme začali  rozvíjať a chrániť biodiverzitu v našich priemyselných areáloch. V spolupráci s nadáciou Ekopolis  implementujeme opatrenia, ktoré z dlhodobého hľadiska vytvárajú priestor pre rozvoj biodiverzity.

Prečo je biodiverzita dôležitá?

Biodiverzita je podstatná pre mnohé ľudské činnosti. Veľká časť potravinárskej výroby je možná iba vďaka prírode, ktorej súčasťou je úrodná pôda a voda, či včely, ktoré opeľujú rastliny a stromy. Rastliny čistia vzduch tým, že uvoľňujú kyslík a pohlcujú škodlivé znečisťujúce látky.

Mnohé prírodné systémy sú pod rastúcim tlakom ekonomických záujmov, čo sa odráža na ich menej účinnom fungovaní a môže dokonca viesť k ich zániku. Strata biodiverzity neznamená len stratu rastlín a zvierat, ale aj nižšiu produkciu celých ekosystémov a ich väčšiu zraniteľnosť voči vonkajším vplyvom. Môžeme stratiť úrodnú pôdu, prísť o zásoby rýb a včeliu populáciu.

7 vecí, ktoré môže pre ochranu biodiverzity urobiť každý z nás:

  1. Znižujem svoju uhlíkovú stopu
  2. Nakupujem lokálne potraviny
  3. Zlepšujem informovanosť o biodiverzite vo svojom okolí
  4. Šetrím pitnou vodou
  5. Obmedzím produkciu odpadu
  6. Používam ekologicky šetrné čistiace prostriedky
  7. Využívam udržateľné techniky vo svojej záhrade