22. máj - Medzinárodný deň biodiverzity

Biodiverzita je rozmanitosť života na Zemi, zahŕňa rozmanitosť génov, druhov aj celých ekosystémov. Medzinárodný deň biodiverzity patrí medzi medzinárodné dni, ktoré boli vyhlásené Organizáciou spojených národov (OSN). Od r. 1995 sa tento deň pripomínal 29. decembra - v deň, kedy vstúpil do platnosti Dohovor o biologickej diverzite. V decembri 2000 bolo na Valnom zhromaždení OSN rozhodnuté, že sa tento pamätný deň bude bude oslavovať 22. mája  a to deň, keď bol v roku 1992 v kenskej metropole Nairobi prijatý a schválený definitívny text Dohovoru o biologickej diverzite. 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa biodiverzity usporiadala skupina Veolia Slovensko interaktívnu výstavu s názvom "Biodiverzita a voda", ktorá sa koná konať v termíne 22.-26. mája 2017 v priestoroch Domu kultúry Zrkadlový háj v Bratislave – Petržalke. Výstava je určená pre žiakov základných škol 1. až 7. ročníka a jej nosnými prvkami sú interaktívne exponáty, na ktorých budú mať žiaci možnosť lepšie porozumieť prepojeniu prírodnej rozmanitosti a vodných tokov na Slovensku. Žiaci sa môžu tešiť na praktické experimenty, pútavý odborný výklad a bohatú diskusiu moderovanú odborníkmi na prírodnú rozmanitosť.

Výstavu realizujeme v spolupráci s Inštitútom aplikovanej ekológie DAPHNE, ktorý realizuje výskum v prírodných vedách, praktickú ochranu prírody a environmentálne vzdelávanie.
--
Skupina Veolia zastáva v celosvetovom meradle vedúce postavenie v oblasti optimalizovaného riadenia zdrojov. S viac než 163-tisíc zamestnancami na piatich kontinentoch navrhuje a realizuje riešenia pre odvetvia vodného, odpadového a energetického hospodárstva, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju miest i priemyslu. Prostredníctvom týchto troch navzájom sa dopĺňajúcich činností sa Veolia podieľa na rozširovaní prístupu k zdrojom, zachovávaní dostupných zdrojov a na ich obnove.
V roku 2016 skupina Veolia zásobovala pitnou vodou 100 miliónov obyvateľov, 61 miliónom obyvateľov poskytovala kanalizačné služby, vyrobila 54 miliónov MWh energie a zhodnotila 31 miliónov ton odpadu. V roku 2016 predstavoval konsolidovaný obrat spoločnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 24,39 miliárd eur. www.veolia.com