Nadácia Dalkia Slovensko zmenila meno. Po novom pomáha pod názvom Nadácia Veolia Slovensko.

Po deviatich rokoch pôsobenia zmenila Nadácia Dalkia Slovensko svoje meno. Od 7. októbra tohto roka vykonáva svoju činnosť pod novým názvom – Nadácia Veolia Slovensko. Ide o poslednú zmenu názvu v skupine Veolia Energia na Slovensku, ktorá nastala v rámci začlenenia medzinárodných aktivít skupiny Dalkia pod skupinu Veolia. Zmenou mena nadácie sa zároveň vytvoril priestor pre synergie s aktivitami skupiny Veolia Voda na Slovensku s cieľom podporovať spoločné nadačné projekty.

Nadácia od svojho vzniku podporuje aktivity predovšetkým v mestách a regiónoch, v ktorých pôsobia spoločnosti skupiny Veolia Energia. Orientuje sa na sociálnu pomoc zamestnancom spoločnosti a ich rodinám, na podporu zdravia, vzdelávania a športu. Súčasne prispieva na projekty zamerané na ochranu a tvorbu životného prostredia a na zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt.
V roku 2014 nadácia poskytla finančné prostriedky v celkovej sume takmer 54-tisíc eur. Aj tento rok sa snažila vyhovieť čo najväčšiemu počtu žiadostí o pomoc – do konca novembra 2015 podporila 27 projektov za vyše 59 000 eur venovaných tým, ktorí to najviac potrebujú. Okrem iných to boli napríklad školy a domovy sociálnych služieb, občianske združenia, športové kluby, pre najmenších vybudovala detské ihriská, náučné chodníky, prispela na kultúrno-spoločenské podujatia v mestách, v ktorých skupina Veolia pôsobí, podporila aktivity zamerané na pomoc ľuďom s telesným i mentálnym postihnutím a mnohé iné.

Založenie Nadácie Veolia Slovensko je prejavom vôle spoločnosti a najmä jej vedenia podporovať vykonávanie verejnoprospešných aktivít v súlade s cieľmi nadácie. Nadácia Veolia Slovensko je oprávneným prijímateľom 2 % podielu z daní podľa § 50 zákona o dani z príjmov 595/2003 Z. z.