Efektívnejšia výroba tepla v Petržalke

V bratislavskej mestskej časti Petržalka investujeme do kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET).

Bratislava, 3. máj 2013
V prvotnej fáze je to 13,5 milióna eur. Investíciu umožňuje predĺženie zmluvy o prenájme tepelného hospodárstva s mestskou časťou Petržalka do roku 2039. Toto predĺženie spolupráce umožní zabezpečenie trvalej udržateľnosti systému centrálneho zásobovania teplom (CZT) so zvýšením bezpečnosti, efektívnosti a kvality dodávok tepla a teplej úžitkovej vody.
 
Podpisom dodatku k zmluve upevňuje Dalkia pozíciu lídra na slovenskom trhu: „Toto predĺženie spolupráce umožní významné investície realizované bez nároku na mestský rozpočet a bez negatívneho dopadu na cenu tepla a je dôkazom toho, že spoločnosť posledných 13 rokov poskytovala v Petržalke kvalitné služby,“ povedal Vincent Barbier, generálny riaditeľ skupiny Dalkia na Slovensku.
 
„Kombinovaná výroba elektriny a tepla (KVET) bude zabezpečená v plynových spaľovacích motoroch umiestnených v 18 existujúcich kotolniach s celkovým elektrickým výkonom cca 15 MW, pričom budú využité najlepšie dostupné technológie. Predpokladaná prvotná investícia bude vo výške  približne 13,5 milióna eur,“ dodal Miroslav Kot, obchodný riaditeľ skupiny Dalkia na Slovensku.
 
Dalkia zabezpečuje dodávku tepla a teplej vody pre najväčšie sídlisko v strednej Európe (40 000 domácností) od roku 2000. V roku 2003 bola spolupráca rozšírená o prevádzku tepelnoenergetických zariadení v školských a predškolských zariadeniach na území mestskej časti, kde bol v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) realizovaný pilotný projekt Energy Performace Contracting (EPC). Vďaka tomuto projektu bola zabezpečená modernizácia tepelnotechnických zariadení škôl a dosiahnutá úspora viac ako 25 % bez nároku na rozpočet mestskej časti. Ku vzniku tohto inovatívneho projektu dopomohla podpora projektov energetickej efektívnosti zo strany verejných činiteľov, angažovanosť lokálnych poslancov ako aj profesionalita Dalkie.
  
O Dalkii:
Dalkia pôsobí na Slovensku od roku 1993. Hlavným predmetom jej činnosti je správa tepelnotechnických zariadení, poskytovanie služieb priemyselným klientom a navrhovanie efektívnych energetických riešení. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva viac ako 800 zamestnancov a dodáva teplo pre obyvateľov 27 miest a obcí. Svoje zastúpenie prostredníctvom dcérskych spoločností má v Bratislave, Senci, Vrábľoch, Brezne, Lučenci, Žiari nad Hronom, Poprade, Kráľovskom Chlmci a v Košiciach. V roku 2005 sa stala zakladateľom a hlavným akcionárom spoločnosti SLOVEO a.s., ktorá poskytuje komplexné služby na zabezpečenie prevádzky automobilového závodu PSA Peugeot Citroën v Trnave.