Spolupráca so školami a študentami

Záleží nám na spájaní teórie s praxou, ktorá často študentom chýba. Preto poskytujeme študentom vysokých, ako aj stredných škôl, možnosť absolvovať povinnú prax v našej spoločnosti. Počet miest závisí od našich aktuálnych možností.

 

VYSOKOŠKOLSKÁ PRAX

Študentom vysokých škôl ponúkame príležitosť oboznámiť sa s technológiami a procesmi v našej spoločnosti a prepojiť teoretické poznatky s reálnou praxou.

Už druhý rok sa študenti TZB Stavebnej fakulty STU počas svojej povinnej praxe zapájajú do reálnych projektov v rámci skupiny Veolia Energia a pod dohľadom našich odborníkov z rôznych oblastí sa venujú konkrétnym zadaniam, ktoré môžu priniesť pridanú hodnotu aj spoločnosti.
Počas obdobia troch týždňov sa študenti oboznamujú nielen s procesným fungovaním a pracovným životom v podmienkach veľkej spoločnosti, ale majú možnosť reálne sa „dotknúť" technológií počas exkurzií do kotolní a výmenníkových staníc. Výsledky svojej trojtýždňovej aktivity prezentujú v posledný deň praxe pred svojimi tútormi a vedením spoločnosti.

Naši manažéri oceňujú prílev novej energie a samotní študenti hodnotia prax v našej spoločnosti veľmi pozitívne:

„Bol to pre mňa veľký prínos z hľadiska praxe, dozvedela som sa množstvo zaujímavých informácií v oblasti merania a regulácie, šetrenia energie a optimalizácie procesov."
Elena Struhárová - praxujúca v SLOVEU
„Ocenil som najmä exkurzie, kde som sa dozvedel veľa o používaných technológiách. Do budúcna by som rád projektoval vykurovanie a možno sa raz budem uchádzať aj o pozíciu v rámci skupiny Veolia Energia."
Igor Janota - praxujúci v spoločnosti C - Bau

STREDOŠKOLSKÁ PRAX

V roku 2012 sme začali spolupracovať aj so strednými školami. Začiatkom školského roka 2012/2013 boli pre aktívnu stredoškolskú prax v našej spoločnosti vybraní štyria študenti Strednej odbornej školy informačných technológií v Bratislave. V období od októbra 2012 do konca apríla 2013 navštevovali dvakrát v týždni jednotlivé prevádzky. Pod dohľadom zamestnancov oddelenia elektro a horákov pracovali na projektoch v oblasti technológií a obsluhy zariadení. Študenti ukončili svoju prax prezentáciou záverečnej práce pred vedením spoločnosti. Záverečná práca bola súčasťou ich maturitnej skúšky. Veríme, že poznatky a skúsenosti, ktoré nadobudli, im pomôžu k lepšiemu uplatneniu na trhu práce.

PODMIENKY A PRIEBEH PRAXE

Študenti môžu v našej spoločnosti absolvovať dva druhy neplatenej povinnej praxe:

- projektovo orientovaná prax s konkrétnym zadaním, ktorej výstupom je príprava záverečnej práce, ktorá je na konci praxe odprezentovaná pred vedením spoločnosti (zväčša technicky orientované študijné odbory),
- všeobecne zameraná prax (zväčša v administratíve), ktorej súčasťou môže byť príprava správy z praxe pre študijné účely.

Všeobecné podmienky:

- prax je neplatená,
- dĺžka praxe je individuálna, podľa požiadaviek školy a našich možností,
- počas celej praxe je študentovi pridelený tútor, ktorý riadi jeho činnosť a poskytuje odborné poradenstvo,
- pracovný čas je zväčša 8 hodín denne (podľa dohody s tútorom),
- každý študent absolvuje na začiatku praxe uvítací deň v sídle spoločnosti a školenie BOZP a PO, príp. exkurziu do kotolne.

PONUKA EXKURZIÍ

Okrem praxe ponúkame aj exkurzie do našich zariadení aj s odborným výkladom. Spoluprácu s nami využili už viaceré školy, ktorých študenti mali možnosť vidieť naše zariadenia zblízka a získať tak reálnu predstavu o práci v energetickom podniku.
V prípade záujmu o exkurziu nás kontaktujte na adrese: [email protected].

V prípade záujmu o prax, príp. exkurziu nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese: [email protected] alebo telefonicky na tel. čísle: 02/68 20 72 74.
Do predmetu e-mailu uveďte predmet vášho záujmu: VŠ prax/SŠ prax/exkurzia.