Svetový deň vody 2023

22. marca si pripomíname Svetový deň vody, ktorý sa oslavuje od roku 1992, kedy ho konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji odporučila oslavovať na medzinárodnej úrovni. Tento rok je mottom Svetového dňa vody URÝCHLENIE ZMIEN (Accelerating change), špeciálne zmien na vyriešenie krízy v oblasti vody a hygieny.

Pri tejto príležitosti pripravila vodárenská spoločnosť tieto aktivity:

  • Prednášky pre školy

  • Exkurzie

  • Online prezentácie

  • Bezplatnú analýzu pitnej vody z individuálnych zdrojov (studní) na prítomnosť dusičnanov
    - 21. marca 2023 od 9:00 do 14:00 hod. v laboratóriách pitných vôd v Banskej Bystrici, Prievidzi a v Lučenci. Je potrebné priniesť v čistej plastovej nádobe (0,5 l) vzorku vody z individuálnych zdrojov (studní).