Nadácia Veolia Slovensko podporí komunitný život v Petržalke

Pri príležitosti 15. výročia svojho založenia pripravila Nadácia Veolia Slovensko program Komunitných grantov pre širokú verejnosť, neziskové organizácie, športové kluby, či školské zariadenia z bratislavskej mestskej časti Petržalky.  Do programu sa prihlásilo množstvo krásnych projektov z oblasti vzdelávania, životného prostredia, zlepšenia komunity, či podpory športujúcej mládeže. Výber tých najlepších bol ťažký a preto nadačná rada Nadácie Veolia Slovensko vybrala dva víťazné projekty a jeden projekt bol vybraný na základe facebookového hlasovania verejnosti.

Víťaznými projektmi pre rok 2021 sa stali:

1) Záhrada Dvory, občianske združenie - Stromy pre Komunitnú záhradu Dvory. Výška požadovanej podpory: 3 000€.

2) Bajkslava, občianske združenie - PumpPark Petržalka revitalizácia časti areálu. Výška požadovanej podpory: 3 000€.

3) Športový klub Juventa Bratislava s projektom Gymnastika – základný šport pre všetkých. Výška požadovanej podpory: 3 000 €.

 

„V roku 2006, ešte ako Nadácia Dalkia, podporila naša nadácia svoje prvé projekty v Bratislave a odvtedy finančne prispela sumou viac ako štvrť milióna eur na približne štyri stovky jedinečných projektov v rámci celého Slovenska“, hodnotí pôsobenie Nadácie Veolia Slovensko pán Peter Dobrý, predseda správnej rady. „Nadácia počas svojej činnosti v Petržalke pravidelne podporovala kultúrne podujatia pre malých i veľkých, vzdelávanie detí, činnosť športových klubov či renovácie areálov materských a základných škôl. Petržalka a jej obyvatelia sú pre nás vo Veolii dôležití a vždy nám záležalo na komunitnom živote v tejto mestskej časti. Som veľmi rád, že sme tento rok posunuli našu podporu ešte ďalej a pomocou Komunitných grantov pomôžeme inšpiratívnym projektom zlepšiť život v Petržalke“.

 

Prvý komunitný grant poputuje na výsadbu stromov, jedlých a okrasných kríkov, trvaliek a byliniek v záhrade v časti Dvory. „Sme veľmi radi, že vďaka grantu od Nadácie Veolia budeme môcť vysadiť stromy, kríky a ďalšie rastliny na našej komunitnej záhrade. Zmeníme tak súčasné priestranstvo medzi panelákmi, na ktorom rastie iba tráva, na priestor plný biodiverzity a bude to tak naše spoločné prispenie k zníženiu dopadov klimatickej krízy v meste“ vyjadrila sa pani Lenka Papinčáková, štatutárna zástupkyňa občianskeho združenia Záhrada Dvory.

 

Neďaleko Haanovej ulici vyrástlo kultivované a bezpečné verejné športovisko, bikrosová dráha s názvom PumpPark, ktorej taktiež poputuje grant z nadácie.Na realizácii tohto projektu systematicky spolupracujeme od roku 2016. V súčasnosti sme starostlivosť o areál prevzali my spolu s komunitou, ktorá tam pri prestavbe vznikla. Intenzívne využívanie areálu zo strany verejnosti priniesli podnety, ktoré je potrebné riešiť. Jedná sa o estetické zhodnotenie areálu v časti areálu, kde sa ešte stále nachádzajú náletové dreviny a vzrastlá burina. Našim zámerom je burinu odstrániť, zanedbanú časť rekultivovať a následne vysadiť vhodné trvalky a prvky na sedenie alebo odkladanie vecí športujúcich. Nadácii Veolia Slovensko veľmi pekne ďakujeme za podporu a tešíme sa na spoluprácu! “vyjadrila sa štatutárna zástupkyňa občianskeho združenia Bajkslava, Eva Uhliariková.

V mene všetkých gymnastiek aj tanečníkov športového klubu JUVENTA Bratislava by som sa chcela poďakovať za podporu našej športovej činnosti. Posledné dva roky sú veľmi neštandardné a obmedzenia sa nevyhli ani športovcom. Pre deti je mimoriadne dôležitá pravidelná a systematická príprava, ktorú sa nám aj vďaka komunitnému grantu podarí zabezpečiť. Už teraz sa veľmi tešíme na tréningy v novej sezóne, na prezentáciu zostáv a choreografií na súťažných podujatiach a to vo všetkých vekových aj výkonnostných kategóriách. Ďakujeme! " Zo získaného grantu sa potešila aj štatutárna zástupkyňa Športového klubu Juventa Bratislava pani Erika Šimonová.

 

O Nadácii Veolia Slovensko

Nadácia Veolia Slovensko vznikla v roku 2006 a od svojho vzniku podporila takmer 400 projektov sumou viac ako 744-tisíc eur. Cieľom nadácie je sociálna pomoc rodinám a zamestnancom spoločností skupiny Veolia na Slovensku, podpora rozvíjania duchovných hodnôt, realizácie a ochrany ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, podpora zdravia, vzdelávania, vedy, telovýchovy a športu.