Nadácia Veolia Slovensko oslavuje 10 rokov

Nadácia Veolia Slovensko si tento rok pripomína okrúhle 10. výročie. Počas svojej existencie podporila 169 projektov v celkovej sume takmer 450 000 eur predovšetkým v oblasti sociálnej pomoci, vzdelávania, športu, kultúry ako aj životného prostredia v mestách, kde pôsobí skupina Veolia. Svoju pomoc rovnako venovala aj zamestnancom skupiny a ich rodinám, ktorí sa ocitli v neľahkých životných situáciách.

S podporou Nadácie Veolia Slovensko sa pravidelne realizujú aj vzdelávacie súťaže pre žiakov základných škôl zamerané na vytváranie pozitívneho vzťahu detí k ekológii. Počas desaťročnej histórie sa do súťaže zapojilo takmer 40-tisíc žiakov základných škôl v mestách, kde pôsobí skupina Veolia.

V roku 2015 podporila Nadácia Veolia Slovensko v rámci celého Slovenska 31 projektov za vyše 61 tisíc eur. Najviac ich bolo v oblasti vzdelávania a osvety, kde sa podporili školské projekty na školách vo viacerých mestách. Nadácia Veolia Slovensko pomohla napríklad vybudovať náučný chodník v priestoroch školy, podporila mládežnícky parlament a umožnila pobyt žiakov zo sociálne slabších rodín v Chorvátsku. V sociálnej oblasti prispela nadácia domovom dôchodcov a sociálnych služieb a združeniam na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím.

Medzi ciele Nadácie Veolia Slovensko patrí aj podpora mládežníckeho športu. Vlani podporila napríklad športové kluby venujúce sa hokeju, volejbalu, basketbalu a modernej gymnastike.
 
V neposlednom rade nadácia minulý rok podporila aj kultúrne podujatia a komunitné projekty. Vďaka jej pomoci sa dobudovali pohybové aktivity v lučeneckom parku, hracie prvky na breznianskom ihrisku a prispelo sa na organizáciu kultúrnych akcií vo viacerých mestách.
 
Viac informácií o pôsobení nadácie, podporených projektoch, ako aj žiadosť o podporu z nadácie nájdete na stránke: www.veoliaenergia.sk/nadacia-veolia-slovensko.