Cielené pestovanie biomasy a jej využitie v energetike

Ing. Róbert Knoško, Ing. Martina Trenčanová, DALKIA a.s., Bratislava