Cielené pestovanie biomasy a jej využitie v energetike

Ing. Róbert Knoško, Ing. Martina Trenčanová, DALKIA a.s., Bratislava

PDF
Cielené pestovanie biomasy a jej využitie v energetike (689.6 KB)
V súčasnej dobe, keď si EÚ stanovila výrazné zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe, má cielené pestovanie biomasy čoraz silnejšie miesto v plánoch energetických spoločností.