Aktivity Nadácie Veolia Slovensko v roku 2016

V minulom roku nadácia tradične podporila zaujímavé projekty.

Deň krivých zrkadiel

Nadácia opäť podporila Deň krivých zrkadiel, ktorý je venovaný ľuďom s mentálnym postihnutím. Podujatie prebehlo v príjemnej a uvoľnenej atmosfére. O kultúrny program sa postarali hudobné kapely a zahanbiť sa nedali ani ľudia s mentálnym postihnutím, ktorí ukázali, čo dokážu. Je to projekt, ktorý má určite zmysel a stojí za našu podporu.   
 

 

Zlatá rybka, ktorá pomáha

Nadácia Veolia Slovensko pomohla aj pri organizácii 12. ročníka medzinárodných rybárskych pretekov mentálne postihnutých pod názvom Zlatá rybka 2016. Preteky každý rok pripravuje Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šoporni – Štrkovec. Nadácia prispela na cenu a naši kolegovia (Tichomír Ivan a Frédéric Jacq) s kapelou sa postarali o hudobný program, čím potešili najmä najmenších. "Podaná pomocná ruka v materiálnej, vo finančnej alebo v inej forme z vašej strany bola pre nás neoceniteľnou pomocou, ktorú si veľmi vážime. Vyjadrujeme vám preto veľké ĎAKUJEME!!!" (Mária Tóthová, riaditeľka zariadenia).
 

Charitatívne veľkonočné raňajky

Pred veľkonočnými sviatkami v roku 2016 sa v Digital Parku konali spoločné raňajky. Tentoraz sa do nich zapojili aj kolegovia a raňajky boli naozaj bohaté – od domácich koláčov, ovocia, slaného pečiva, chlebíčkov až po zdravé vitamínové nápoje. Počas raňajok prebehla aj dobrovoľná finančná zbierka pre občianske združenie Brána do života, ktoré prevádzkuje krízové centrum pre obete domáceho násilia a neštátny detský domov. Spoločne s nadáciou sme vyzbierali 1 000 eur a pomohli sme splniť detský sen budúcej právničke Barbore, ktorej sme prispeli na štúdium práva na Karlovej univerzite. Pre krízovému centru sme zrealizovali aj bezplatný energetický audit s cieľom optimalizovať spotrebu energií  a s tým spojené výdavky. "Je úžasné zistiť, že dôverujete našej práci. Veľmi si to vážime, vašu podporu a tešíme sa aj na možnú budúcu spoluprácu." (Viera Stráňavová, štatutárna zástupkyňa OZ, Daniela Gáliková, riaditeľka KC a DeD).

Zamestnanecké granty Veolia

Naša nadácia nezabúda ani na zamestnancov skupiny Veolia. Pri príležitosti 10. výročia činnosti spustila program pod názvom Zamestnanecké granty Veolia. Prostredníctvom zamestnaneckých grantov ste mohli získať finančný príspevok na verejnoprospešné projekty pod podmienkou, že aj vy sa budete podieľať na ich realizácii ako dobrovoľníci.  Tento rok sa do programu zapojilo 16 zamestnancov v rámci celej skupiny. Dostali sme naozaj zaujímavé a inšpiratívne projekty a bolo ťažké medzi nimi vybrať. Nakoniec naša nadácia prispela na realizáciu 10 projektov v celkovej výške 6 000 eur.

Nadácia v roku 2016 podporila aj ďalšie projekty. Tradične sme prispeli na podporu mládežníckeho športu v Žiari nad Hronom, mestské podujatia, na činnosť  sociálnych zariadení a na kultúru v mestách, kde pôsobíme. Konkrétne sme prispeli napríklad aj na rehabilitačný pobyt  v zahraničí pre pána Radoslava, člena OZ Okulus, na podporu zdravia a športu seniorov a hendikepovaných občanov v domove dôchodcov a sociálnych služieb pre dospelých v Holíči. V neposlednom rade nadácia prispela aj deťom s viacnásobným postihnutím na projekt „Vnímam seba, vnímam svet“, ktorý realizuje OZ Baobab.

Skupina Veolia zastáva v celosvetovom meradle vedúce postavenie v oblasti optimalizovaného riadenia zdrojov. S viac než 163-tisíc zamestnancami na piatich kontinentoch navrhuje a realizuje riešenia pre odvetvia vodného, odpadového a energetického hospodárstva, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju miest i priemyslu. Prostredníctvom týchto troch navzájom sa dopĺňajúcich činností sa Veolia podieľa na rozširovaní prístupu k zdrojom, zachovávaní dostupných zdrojov a na ich obnove.
V roku 2016 skupina Veolia zásobovala pitnou vodou 100 miliónov obyvateľov, 61 miliónom obyvateľov poskytovala kanalizačné služby, vyrobila 54 miliónov MWh energie a zhodnotila 31 milióna ton odpadu. V roku 2016 predstavoval konsolidovaný obrat spoločnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 24,39 miliárd eur.
www.veolia.com