• starame sa o svetove zdroje   Staráme sa o svetové zdroje
  • Hompepage - Foto 1   Veolia je v Slovenskej republike popredným poskytovateľom vodohospodárskych služieb...
  • Hompepage - Foto 2   ... a energetických služieb
  • Homepage - Foto 3   Centrálne zásobovanie teplom
  • Homepage - Foto 4   Služby pre priemyselných klientov
  • Homepage - Foto 5   Energetická efektívnosť budov
MDL
Lesy sú dôležitou a často dominantnou zložkou krajiny, v ktorej plnia rôzne prírodné, hospodárske a celospoločenské funkcie.

Nadacia Veolia Slovensko
Podpora sociálnych, environmentálnych projektov a verejnoprospešných aktivít. ...

Moštenické travertíny
Ochrana a podpora prírodnej rozmanitosti a s tým spojené aktivity predstavujú pre našu spoločnosť jeden z hlavných ...

HP - SMS info všetky
Pátranie po biodiverzite slovenských a českých miest už čoskoro odštartuje medzinárodný projekt Tajný ...

Resourcing_mesto animovane
Tým, že využijeme to, čo niekto vyhodí, získavame cenné zdroje pre druhých.

Moštenické travertíny
Ochrana a podpora prírodnej rozmanitosti a s tým spojené aktivity predstavujú pre našu spoločnosť jeden z hlavných ...

Nadacia Veolia Slovensko
Podpora sociálnych, environmentálnych projektov a verejnoprospešných aktivít. ...