• Zodpovednosť je motorom výkonnosti slide   Planéta #Jar 2016 Zodpovednosť je motorom výkonnosti
  • starame sa o svetove zdroje   Staráme sa o svetové zdroje
  • Hompepage - Foto 1   Veolia je v Slovenskej republike popredným poskytovateľom vodohospodárskych služieb...
  • Hompepage - Foto 2   ... a energetických služieb
  • Homepage - Foto 3   Centrálne zásobovanie teplom
  • Homepage - Foto 4   Služby pre priemyselných klientov
  • Homepage - Foto 5   Energetická efektívnosť budov
Chránime biodiverzitu
V našom stále viac urbanizovanom prostredí je dôležité udržovať a obnovovať biologickú rozmanitosť aj v mestách a v lokalitách, kde bola doteraz...

Nadacia Veolia Slovensko
Podpora sociálnych, environmentálnych projektov a verejnoprospešných aktivít.

Moštenické travertíny
Ochrana a podpora prírodnej rozmanitosti a s tým spojené aktivity predstavujú pre našu spoločnosť jeden z hlavných prvkov spoločensky zodpovednéh...

HP - SMS info všetky
Všetky infomácie ohľadne dodávky vody vo vašom mobile

Resourcing_mesto animovane
Tým, že využijeme to, čo niekto vyhodí, získavame cenné zdroje pre druhých.

Moštenické travertíny
Ochrana a podpora prírodnej rozmanitosti a s tým spojené aktivity predstavujú pre našu spoločnosť jeden z hlavných prvkov spoločensky zodpovednéh...

Nadacia Veolia Slovensko
Podpora sociálnych, environmentálnych projektov a verejnoprospešných aktivít.