• Hompepage - Foto 1   Veolia je v Slovenskej republike popredným poskytovateľom vodohospodárskych a energetických služieb.
  • Hompepage - Foto 2   Veolia je v Slovenskej republike popredným poskytovateľom vodohospodárskych a energetických služieb.
HP - Chránime biodiverzitu
Minimalizujeme dopad našich činností na životné prostredie

HP - KVET v Petržalke
Technológia kombinovanej výroby energie a tepla od decembra 2013 na najväčšom zo slovenských sídlisk.

HP - Outsourcing pre priemyslových partnerov
Optimalizujeme výrobné procesy partnerov a znižujeme ich prevádzkové náklady.

HP - SMS info všetky
Infomácie ohľadne dodávky vody vo vašom mobile

HP - Energia pre mestá a obce
Ponúkame riešenia ohľaduplné k životnému prostrediu a umožňujúce kontrolu nákladov.

HP - Outsourcing pre priemyslových partnerov
Optimalizujeme výrobné procesy partnerov a znižujeme ich prevádzkové náklady.

HP - KVET v Petržalke
Technológia kombinovanej výroby energie a tepla od decembra 2013 na najväčšom zo slovenských sídlisk.

HP - Energia pre mestá a obce
Ponúkame riešenia ohľaduplné k životnému prostrediu a umožňujúce kontrolu nákladov.

HP - Chránime biodiverzitu
Minimalizujeme dopad našich činností na životné prostredie

HP - Outsourcing pre priemyslových partnerov
Optimalizujeme výrobné procesy partnerov a znižujeme ich prevádzkové náklady.

HP - KVET v Petržalke
Technológia kombinovanej výroby energie a tepla od decembra 2013 na najväčšom zo slovenských sídlisk.

HP - SMS info všetky
Infomácie ohľadne dodávky vody vo vašom mobile