• starame sa o svetove zdroje   Staráme sa o svetové zdroje
  • Hompepage - Foto 1   Veolia je v Slovenskej republike popredným poskytovateľom vodohospodárskych služieb...
  • Hompepage - Foto 2   ... a energetických služieb
  • Homepage - Foto 3   Centrálne zásobovanie teplom
  • Homepage - Foto 4   Služby pre priemyselných klientov
  • Homepage - Foto 5   Energetická efektívnosť budov
Resourcing_mesto animovane
Tým, že využijeme to, čo niekto vyhodí, získavame cenné zdroje pre druhých.

Chránime biodiverzitu
V našom stále viac urbanizovanom prostredí je dôležité udržovať a obnovovať biologickú rozmanitosť aj v mestách a v lokalitách, kde bola doteraz...

Starame sa o svetove zdroje_FLASA_na vysku upr2
Zlepšujeme prístup k zdrojom, chránime zdroje a obnovujeme ich.

HP - SMS info všetky
Infomácie ohľadne dodávky vody vo vašom mobile

Nadacia Veolia Slovensko
Podpora sociálnych, environmentálnych projektov a verejnoprospešných aktivít.

Starame sa o svetove zdroje_FLASA_na vysku upr2
Zlepšujeme prístup k zdrojom, chránime zdroje a obnovujeme ich.

Chránime biodiverzitu
V našom stále viac urbanizovanom prostredí je dôležité udržovať a obnovovať biologickú rozmanitosť aj v mestách a v lokalitách, kde bola doteraz...