• Hompepage - Foto 1   Veolia je v Slovenskej republike popredným poskytovateľom vodohospodárskych služieb...
  • Hompepage - Foto 2   ... a energetických služieb
  • Homepage - Foto 3   Centrálne zásobovanie teplom
  • Homepage - Foto 4   Služby pre priemyselných klientov
  • Homepage - Foto 5   Energetická efektívnosť budov
dievca a strom
Veolia je účastníkom a aktívne podporuje ciele 21. konferencie o klimatických zmenách v Paríži.

Nadácia Veolia Slovensko
Podpora sociálnych, environmentálnych projektov a verejnoprospešných aktivít.

Reklamná kampaň Veolia
Celosvetová kampaň skupiny Veolia sa objavila aj v printových médiách a na spravodajských serveroch na Slovensku. Kampaň mala podporiť nový sloga...

Dalkia sa stava Veolia_logo_velke
Medzinárodné aktivity skupiny Dalkia sa v júli minulého roka plne začlenili do skupiny Veolia. V dôsledku toho došlo aj na Slovensku k zmene akci...

HP - SMS info všetky
Infomácie ohľadne dodávky vody vo vašom mobile

dievca a strom
Veolia je účastníkom a aktívne podporuje ciele 21. konferencie o klimatických zmenách v Paríži.

Dalkia sa stava Veolia_logo_velke
Medzinárodné aktivity skupiny Dalkia sa v júli minulého roka plne začlenili do skupiny Veolia. V dôsledku toho došlo aj na Slovensku k zmene akci...

Reklamná kampaň Veolia
Celosvetová kampaň skupiny Veolia sa objavila aj v printových médiách a na spravodajských serveroch na Slovensku. Kampaň mala podporiť nový sloga...