Médiá
2 september 2015

Z Dalkie sa stala Veolia Energia

Bratislava, 2. september 2015: 
Medzinárodné aktivity skupiny Dalkia sa v júli 2014 plne začlenili do skupiny Veolia. V dôsledku toho došlo aj na Slovensku k zmene akcionárskej štruktúry Dalkie a od 23. januára 2015 k zmene obchodného mena materskej spoločnosti. S účinnosťou od 1. septembra 2015 došlo aj k zmene obchodných mien všetkých jej dcérskych spoločností. Dalkia na Slovensku bude pôsobiť pod názvom Veolia Energia.

Plné znenie tlačovej správy nájdete TU.
Dalkia sa stava Veolia_logo_orez