Spoločenská zodpovednosť

Projekty pre deti

Pravidelne organizujeme vzdelávacie súťaže pre žiakov základných škôl, ktorých cieľom je vytvárať pozitívny vzťah detí k životnému prostrediu.

  • Projekty pre deti_ucitelka,ziak
  • Projekty pre deti_v lavici
  • Projekty pre deti_s knihou

Žiakov i učiteľov pri práci sprevádzajú zaujímavé pedagogické materiály. Žiaci si tak zábavnou formou prehlbujú znalosti o ochrane životného prostredia a osvojujú si zásady ekologického správania sa v ich každodennom živote.

Veolia Energia projekty každoročne zameriava na určitú tému:

Viac informácií: komunikacia@veoliaenergia.sk, 02/68207279