Pitná a odpadová voda

Skupina Veolia vytvorila na Slovensku sieť zákazníckych centier pre služby súvisiace s dodávkou pitnej vody a odvádzaním odpadových vôd, ktoré umožňujú osobný kontakt so zákazníkmi. Pracovný čas centier je prispôsobený požiadavkám zákazníkov, ktorí tu dostanú všetky informácie týkajúce sa poskytovaných služieb.

  • Pitná a odpadová voda - Slide 1
  • Pitná a odpadová voda - Slide 2

Veolia garantuje svojim zákazníkom dostupnosť informácií 24 hodín denne 7 dní v týždni, technické havarijné situácie rieši 24 hodín denne 7 dní v týždni a reakciu na oznámenie havárie zaručuje do 2 hodín. Telefonické kontaktné centrá riešia otázky zákazníkom týkajúce sa zmluvy, kvality vody, ceny vody, odpočtov vodomerov a pod. Zákazníci majú k dispozícii  sieť 11 zákazníckych centier a kontaktných miest, kde môžu vybaviť svoje záležitosti osobne. Zákazníkom v ťažkej finančnej situácii (a platobnou morálkou v súlade so zmluvnými podmienkami) navrhuje Veolia individuálne riešenie.

Zákaznícké centrá - kontakty:
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Zákaznícka linka:
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.: 0850 111 234
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.: 0850 111 800

 Cieľom aktivít skupiny Veolia je neustále skvalitňovanie služieb a svoju ponuku každoročne rozširuje tak, aby vyšla v ústrety rôznym požiadavkám zákazníkov aj spotrebiteľov.
 

Novo ponúkané služby:

Zasielanie faktúr elektronicky
Pri tejto službe zákazník na základe aktivácie služby dostáva faktúry za vodné a stočné v elektronickej podobe na jeho e-mailovú adresu. Výhod elektronického zasielania faktúr je niekoľko. Služba zasielania elektronických faktúr je pre zákazníka bezplatná, zákazník získa jednoduchý a komfortný prístup k faktúre, faktúry sú zasielané v PDF formáte a tak má zákazník k dispozícii kompletný archív faktúr vo svojej e-mailovej schránke. Touto formou zasielania faktúr prispeje k ochrane životného prostredia spoločnosť i zákazník. Zaregistrujte sa na www.zelenaposta.sk.
 
Pri aktivácii služby SMS info dostávajú zákazníci zadarmo informácie o odstávkach vody a haváriách na vodovodnom a kanalizačnom potrubí priamo do svojho mobilu. Službu SMS INFO je možné aktivovať prostredníctvom registračného formulára na stránke www.stvps.sk, telefonicky na zákazníckej linke 0850 111 234, pripadne zaslaním SMS správy.