Veolia Voda

Veolia Voda Slovensko je členom skupiny spoločností Veolia Voda, ktoré sú súčasťou koncernu Veolia. Veolia Voda je popredným dodávateľom vodohospodárskych služieb na Slovensku. Hlavným predmetom činnosti je dodávka pitnej vody a odkanalizovanie. Veolia Voda poskytuje svojim dcérskym spoločnostiam know-how v oblasti správy vodohospodárskej infraštruktúry vychádzajúce z viac ako 150 ročných skúseností.

Členom skupiny Veolia sú na Slovensku v oblasti vodohospodárskych služieb Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s a ČOVspol,a.s. Veolia je špecialista na outsourcing služieb spojených s výrobou a distribúciou pitnej vody a odvádzaním a čistením odpadových vôd poskytovaných municipalitám, priemyselným partnerom alebo zákazníkom zo sektora služieb.
 

Mapa pôsobnosti

Spoločnosť  VEOLIA VODA  zabezpečuje dodávku pitnej vody a odkanalizovanie  na území celého Banskobystrického kraja, v okrese  Revúca čiastočne (11 obcí), v okrese Prievidza a v časti Trenčianskeho kraja.
V podtatranskom regióne pôsobí v okresoch Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica.

Podtatranska vodárenská mapa

Obchodné meno:Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.
Dátum vzniku:01.01.2006
Sídlo:Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Právna forma:Akciová spoločnosť
IČO:36 644 030
DIČ:2022 1022 36
IČ DPH:SK 2022 1022 36

Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici v oddieli Sa, vložka číslo 840/S

Deň zápisu: 01. 01. 2006