Veolia Energia

Skupina Veolia vo svete

Koncern Veolia je celosvetovým lídrom v poskytovaní environmentálnych služieb a ponúka technologické riešenia na mieru v 3 oblastiach: manažment vodohospodárskych služieb, manažment odpadového hospodárstva a manažment energetických služieb.

 

Obrat 24.39 mil. €

3 hlavné aktivity:
Voda, Energia a Odpady

163,000 zamestnancov

VodaVoda

100 mil. obyvateľov zásobovaných pitnou vodou
 
Odvádzanie odpadových vôd pre 61 mil. obyvateľov

Správa 4245 úpravní pitnej vody

Správa 3303 čistiarní odpadových vôd
 

EnergiaEnergia

779 mestských a miestnych sietí rozvodov tepla a chladu

54 mil. MWh vyrobenej energie

3,4 mil. zásobovaných bytových objektov

2027 priemyselných objektov v správe

 

RecykláciaRecyklácia

Zber odpadu pre viac ako 39 mil. obyvateľov

553 500 firemných zákazníkov (okrem priemyselnej údržby)

31 mil. ton odpadu zhodnoteného formou premeny na materiál a energie

601 spracovateľských prevádzok
 

.