Médiá

Nadácia Dalkia Slovensko zmenila meno. Po novom pomáha pod názvom Nadácia Veolia Slovensko.

27 november 2015  • Energia
Nadácia od svojho vzniku podporuje aktivity predovšetkým v mestách a regiónoch, v ktorých pôsobia spoločnosti skupiny Veolia Energia. Orientuje sa na sociálnu pomoc zamestnancom spoločnosti a ich rodinám, na podporu zdravia, vzdelávania a športu. Súčasne prispieva na projekty zamerané na ochranu a tvorbu životného prostredia a na zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt.
V roku 2014 nadácia poskytla finančné prostriedky v celkovej sume takmer 54-tisíc eur. Aj tento rok sa snažila vyhovieť čo najväčšiemu počtu žiadostí o pomoc – do konca novembra 2015 podporila 27 projektov za vyše 59 000 eur venovaných tým, ktorí to najviac potrebujú. Okrem iných to boli napríklad školy a domovy sociálnych služieb, občianske združenia, športové kluby, pre najmenších vybudovala detské ihriská, náučné chodníky, prispela na kultúrno-spoločenské podujatia v mestách, v ktorých skupina Veolia pôsobí, podporila aktivity zamerané na pomoc ľuďom s telesným i mentálnym postihnutím a mnohé iné.

Založenie Nadácie Veolia Slovensko je prejavom vôle spoločnosti a najmä jej vedenia podporovať vykonávanie verejnoprospešných aktivít v súlade s cieľmi nadácie. Nadácia Veolia Slovensko je oprávneným prijímateľom 2 % podielu z daní podľa § 50 zákona o dani z príjmov 595/2003 Z. z.