Tlačové správy

Ochrana a podpora prírodnej rozmanitosti a s tým spojené aktivity predstavujú pre našu spoločnosť jeden z hlavných prvkov spoločensky zodpovedného podnikania.
Petržalka, najväčšia mestská časť sídliskového typu v strednej Európe, získala prestížne ocenenie pod názvom Cogen Europe Recognition Awards 2015. Ocenenie jej bolo udelené Európskym združením na podporu kogenerácie (Cogen Europe) za projekt kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla prostredníctvom 18-tich kogeneračných jednotiek inštalovaných na systéme centrálneho zásobovania teplom (CZT), ktorý realizovala v spolupráci so spoločnosťou Veolia Energia Slovensko, a. s.
Nadácia Veolia Slovensko si tento rok pripomína okrúhle 10. výročie. Počas svojej existencie podporila 169 projektov v celkovej sume takmer 450 000 eur predovšetkým v oblasti sociálnej pomoci, vzdelávania, športu, kultúry ako aj životného prostredia v mestách, kde pôsobí skupina Veolia. Svoju pomoc rovnako venovala aj zamestnancom skupiny a ich rodinám, ktorí sa ocitli v neľahkých životných situáciách.
Po deviatich rokoch pôsobenia zmenila Nadácia Dalkia Slovensko svoje meno. Od 7. októbra tohto roka vykonáva svoju činnosť pod novým názvom – Nadácia Veolia Slovensko. Ide o poslednú zmenu názvu v skupine Veolia Energia na Slovensku, ktorá nastala v rámci začlenenia medzinárodných aktivít skupiny Dalkia pod skupinu Veolia. Zmenou mena nadácie sa zároveň vytvoril priestor pre synergie s aktivitami skupiny Veolia Voda na Slovensku s cieľom podporovať spoločné nadačné projekty.
V školskom roku 2015/2016 sa skupina Veolia na Slovensku opäť rozhodla nadviazať na tradíciu vzdelávacích súťaží pre žiakov 2. – 4. ročníka základných škôl zameraných na vytváranie pozitívneho vzťahu detí k ekológii.
Medzinárodné aktivity skupiny Dalkia sa v júli minulého roka plne začlenili do skupiny Veolia. V dôsledku toho došlo aj na Slovensku k zmene akcionárskej štruktúry Dalkie a od 23. januára tohto roka k zmene obchodného mena materskej spoločnosti. S účinnosťou od 1. septembra 2015 došlo aj k zmene obchodných mien všetkých jej dcérskych spoločností. Dalkia na Slovensku bude pôsobiť pod názvom Veolia Energia.
Medzinárodné aktivity skupiny Dalkia sa od 25. júla 2014 plne začlenili do skupiny Veolia. V dôsledku toho došlo aj na Slovensku k zmene akcionárskej štruktúry Dalkie a od 23. januára 2015 aj k zmene obchodného mena materskej spoločnosti. Dalkia a.s. bude pôsobiť pod názvom Veolia Energia Slovensko, a. s. V priebehu roka 2015 dôjde aj k zmene obchodného mena všetkých jej dcérskych spoločností na Slovensku.
Vyhodnotenie celoslovenského kola súťaže Lesy okolo nás...
V bratislavskej mestskej časti Petržalka investujeme do kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET).