Publikácie

Voda pre Vás - august 2022

Voda pre Vás - august 2022
PDF - 498.37 KB

Výročná správa Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 2021 EN

STVPS EN
PDF - 2.1 MB

Výročná správa Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 2021

Výročná správa Nadácia Veolia Slovensko 2021

Planéta - JAR 2022

planéta2022
PDF - 10.21 MB

Petržalské teplo - december 2021

Termoinfo - november 2021

Voda pre Vás - december 2021

Voda pre Vás - august 2021

Voda pre Vás - august 2021
PDF - 646.78 KB

Výročná správa PVPS 2020

Výročná správa STVPS 2020

Petržalské teplo - júl 2021

júl 2021
PDF - 1.42 MB

Termoinfo jún 2021

jun 2021
PDF - 979.58 KB

Výročná správa Veolia Energia Slovensko 2020

VS VES 2020 pdf
PDF - 6.53 MB

Výročná správa Nadácia Veolia Slovensko 2020

vs nadacia 2020
PDF - 3.1 MB

Planéta - jar 2021

Planéta - jar 2021
PDF - 7.98 MB

Termoinfo - december 2020

Voda pre Vás - december 2020

Voda pre Vás - február 2020

Planéta - jar 2020

Planéta - jar 2020
PDF - 4.86 MB