V súťaži zameranej na ochranu lesa najviac zaujali deti z Vrábeľ

Vyhodnotenie celoslovenského kola súťaže Lesy okolo nás...

Poprad, 21. máj 2014
V stredu, 21. mája, sa v priestoroch Tatranskej galérie v Poprade uskutočnilo celoslovenské finále výtvarnej súťaže Lesy okolo nás. Víťazom sa stala trieda IV. B zo ZŠ Viliama Záborského z Vrábeľ. Malí ochrancovia prírody sa tak mohli tešiť z atraktívnej ceny, ktorú venovala spoločnosť Dalkia. Bol ňou celodenný výlet do Bojníc s programom nabitým rôznymi aktivitami, ktorý sa uskutočnil posledný mesiac školského roka 2013/2014. Na druhom mieste sa s rovnakým počtom bodov umiestnili trieda IV. A zo ZŠ s MŠ Francisciho v Poprade a IV. A trieda zo ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským A. Molnára Szencziho v Senci. Tretie miesto obsadila III. B trieda zo ZŠ s MŠ Štefana Moyzesa v Žiari nad Hronom.

Vzdelávacie súťaže pre žiakov základných škôl organizuje Dalkia pravidelne už niekoľko rokov. Ich cieľom je vytvárať a prehlbovať pozitívny vzťah detí k životnému prostrediu a tak si zábavnou formou osvojovať zásady ekologického správania sa v každodennom živote. „V Dalkii životné prostredie chránime nielen efektívnejšou a ekologickejšou výrobou tepla, ktorá je našou hlavnou aktivitou podnikania. Vzdelávanie v oblasti ochrany životného prostredia tiež považujeme za veľmi dôležité. Preto som veľmi rád, že aj vďaka dlhoročnej tradícii vzdelávacích súťaží sa nám darí šíriť osvetu v oblasti ochrany životného prostredia,“ povedal Miroslav Kot, obchodný riaditeľ skupiny Dalkia na Slovensku.

V školskom roku 2013/2014 išlo už o 9. ročník tohto podujatia, tento krát pod názvom Lesy okolo nás. Do projektu sa zapojilo celkovo 50 základných škôl, čo predstavuje takmer 4.000 žiakov z 200 tried v mestách a obciach, v ktorých Dalkia pôsobí. Do celoslovenského kola, v ktorom sa rozhodlo o celkovom víťazovi projektu, postúpili prvé tri víťazné diela z každého lokálneho kola. Pre všetkých postupujúcich pripravila Dalkia milý darček.

Porota hodnotila nápaditosť a originalitu samotných výtvarných prác, ale aj sprievodných textov. Členmi celoslovenskej poroty boli: Andrej Kromka - 1. zástupca primátora mesta Poprad, Anna Ondrušeková – riaditeľka Tatranskej galérie, Edita Pilárová – vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu v Poprade, výtvarník František Žoldák, Igor Stavný zo Štátnych lesov TANAPu, Ľuboš Kertész – regionálny riaditeľ Dalkie a Miroslav Kot – obchodný riaditeľ skupiny Dalkia na Slovensku.
 
21 finálových prác si mohli školy aj široká verejnosť pozrieť v Tatranskej galérii na Hviezdoslavovej ul. 12 v Poprade do 10. júna 2014 (Tatranská galéria Poprad: www.tatragaleria.sk). 
 
O projekte Lesy okolo nás, šk. rok 2013/2014:
Súťaž bola určená žiakom 2. – 4. ročníka základných škôl. Úlohou súťažiacej triedy bolo spoločne vytvoriť plagát na propagáciu ochrany lesa v jej meste alebo v jeho okolí, doplnený textom návrhu ochrany lesa. Žiakov aj učiteľov pri práci sprevádzali zaujímavé pedagogické materiály. Vďaka týmto učebným pomôckam, vypracovaným špeciálne pre tento projekt, sa deti dozvedeli čo je les, na čo slúži, aký je jeho význam, aké druhy lesa existujú a veľa ďalších dôležitých informácií o lese. Projekt bol obohatený o sprievodné akcie pre lepšie pochopenie témy - besedy s lesnými pedagógmi zo spoločnosti Lesy SR, š.p. a Štátnych lesov TANAPu.
Podrobné informácie o súťažiach z predošlých ročníkov nájdete na http://www.dalkia.sk/sk/podporujeme/projekty-pre-deti/lesy-okolo-nas/ .
 
O Dalkii:
Dalkia, energetická divízia skupiny Veolia, pôsobí na Slovensku od roku 1993. Hlavným predmetom jej činnosti je správa tepelnotechnických zariadení, poskytovanie služieb priemyselným klientom a navrhovanie efektívnych energetických riešení. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva viac ako 800 zamestnancov a dodáva teplo pre obyvateľov 27 miest a obcí. Svoje zastúpenie prostredníctvom dcérskych spoločností má v Bratislave, Senci, Vrábľoch, Brezne, Lučenci, Žiari nad Hronom, Poprade, Kráľovskom Chlmci a v Košiciach. V roku 2005 sa stala zakladateľom a hlavným akcionárom spoločnosti SLOVEO a.s., ktorá poskytuje komplexné služby na zabezpečenie prevádzky automobilového závodu PSA Peugeot Citroën v Trnave.
 
Kontakt:
Petra Habáňová
mobil: 0918 844 511
e-mail: petra.habanova@dalkia.sk
www.dalkia.sk