Poznáme víťazov školskej súťaže Po stopách vody

Projekt Po stopách vody je už trinástym vzdelávacím projektom Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.

Po stopách vody sa v ňom vydalo 35 základných a špeciálnych základných škôl. Cieľom projektu bolo sprostredkovať žiakom poznatky o vode a vodných zdrojoch a viesť ich k citlivému prístupu k prírode ako celku. Od novembra minulého roku žiaci elektronicky odpovedali na zverejnené otázky zamerané na ochranu vodných zdrojov a krajiny, problematiku odpadových vôd a vody ako súčasti každodenného života človeka. Získané poznatky nepremietali len do správnych odpovedí ale počas trvania projektu plnili aj praktické úlohy k jednotlivým témam, mohli sa vyjadriť výtvarnou aj literárnou formou.

Školy zapojené do projektu sa zúčastňovali vzdelávacích akcií ako sú prednášky a exkurzie a tiež dostávali informačné materiály k súťažným témam.

Projekt bol práve pre svoju praktickú časť naozaj náročný a ceny a diplomy si prevzali tí najlepší:

  1. miesto: Špeciálna základná škola, Čierny Balog (285 bodov)
  2. miesto: Základná škola Horná Ždaňa (265 bodov)
  3. miesto: Základná škola Radvanská, Banská Bystrica (260 bodov)
                    Základná škola Pionierska, Brezno (260 bodov)