Nadácia Veolia Slovensko oslavuje 10 rokov

Nadácia Veolia Slovensko si tento rok pripomína okrúhle 10. výročie. Počas svojej existencie podporila 169 projektov v celkovej sume takmer 450 000 eur predovšetkým v oblasti sociálnej pomoci, vzdelávania, športu, kultúry ako aj životného prostredia v mestách, kde pôsobí skupina Veolia. Svoju pomoc rovnako venovala aj zamestnancom skupiny a ich rodinám, ktorí sa ocitli v neľahkých životných situáciách.

Nadácia Veolia  Slovensko si tento rok pripomína okrúhle 10. výročie. Počas svojej existencie podporila 169 projektov v celkovej sume takmer 450 000 eur predovšetkým v oblasti  sociálnej pomoci, vzdelávania, športu, kultúry ako aj životného prostredia  v mestách, kde pôsobí skupina Veolia. Svoju pomoc rovnako venovala aj zamestnancom skupiny a ich rodinám, ktorí sa ocitli v neľahkých životných situáciách.
 
S podporou Nadácie Veolia Slovensko sa pravidelne realizujú aj vzdelávacie súťaže pre žiakov základných škôl zamerané na vytváranie pozitívneho vzťahu detí k ekológii. Počas desaťročnej histórie sa do súťaže zapojilo takmer 40-tisíc žiakov základných škôl v mestách, kde pôsobí skupina Veolia.
 
V roku 2015 podporila Nadácia Veolia Slovensko v rámci celého Slovenska 31 projektov za vyše 61 tisíc eur. Najviac ich bolo v oblasti vzdelávania a osvety, kde sa podporili školské projekty na školách vo viacerých mestách. Nadácia Veolia Slovensko pomohla napríklad vybudovať náučný chodník v priestoroch školy, podporila mládežnícky parlament a umožnila pobyt žiakov zo sociálne slabších rodín v Chorvátsku. V sociálnej oblasti prispela nadácia domovom dôchodcov a sociálnych služieb a združeniam na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím.

Medzi ciele Nadácie Veolia Slovensko patrí aj podpora mládežníckeho športu. Vlani podporila napríklad športové kluby venujúce sa hokeju, volejbalu, basketbalu a modernej gymnastike. V neposlednom rade nadácia minulý rok podporila aj kultúrne podujatia a komunitné projekty.

Vďaka jej pomoci sa dobudovali pohybové aktivity v lučeneckom parku, hracie prvky na breznianskom ihrisku a prispelo sa na organizáciu kultúrnych akcií vo viacerých mestách.

Viac informácií o pôsobení nadácie, podporených projektoch, ako aj žiadosť o podporu z nadácie nájdete na stránke: www.veoliaenergia.sk/nadacia-veolia-slovensko.
 
Založenie Nadácie Veolia Slovensko je prejavom vôle spoločnosti a najmä jej vedenia podporovať vykonávanie verejnoprospešných aktivít v súlade s cieľmi nadácie. Nadácia Veolia Slovensko je oprávneným prijímateľom 2 % podielu z daní podľa § 50 zákona o dani z príjmov 595/2003 Z. z.
 
Skupina Veolia je svetovým lídrom v oblasti optimalizovaného riadenia zdrojov. S viac ako 174 tisíc zamestnancami vo svete skupina navrhuje a realizuje riešenia pre vodné, odpadové a energetické hospodárstvo, ktoré prispievajú k udržateľnému rozvoju miest a priemyslu. Prostredníctvom svojich troch vzájomne sa doplňujúcich činností sa Veolia podieľa na sprístupňovaní zdrojov, zachovávaní dostupných zdrojov a ich obnove.  V roku 2015 zásobovala skupina Veolia 100 miliónov obyvateľov pitnou vodou, 63 miliónom obyvateľov poskytovala kanalizačné služby, vyrobila 63 miliónov MWh energie a zhodnotila 42,9 miliónov ton odpadu. V roku 2015 predstavoval konsolidovaný obrat spoločnosti Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) 25 miliárd eur. www.veolia.com