Médiá

Kontakty pre médiá

Kontakty pre médiá

Energia:

Lucia Burianová
senior manažér pre komunikáciu a marketing
tel.: +421 2 68 20 72 79
mobil: +421 918 844 511
email: komunikacia@veoliaenergia.sk

Voda:

Mgr. Slavomíra Vogelová
riaditeľka komunikácie Veolia Slovensko
Tel.: 048/4327752
e-mail: komunikacia@stvps.sk