Médiá
19 február 2016

Bronz pre Veoliu v oblasti verejnoprospešných služieb

Aj tento rok správcovská spoločnosť  RobecoSAM, ktorá sa pohybuje v oblasti sociálne zodpovedných investícií, vybrala z pomedzi 1 000 spoločností tie najlepšie v oblasti verejnoprospešných služieb a Veolia získala bronz.

RobecoSamHlavné kritériá RobecoSAM pri hodnotení spoločností v oblastí verejnoprospešných služieb:

Ekonomická oblasť:
  • Kódex  správania ,korupcia a úplatkárstvo
  • Riadenie vzťahov so zákazníkmi
 
Environmentálna oblasť
  • Klimatická stratégia
  • Výroba elektriny
  • Prevádzková eko-efektívnosť
 
Sociálna oblasť
  • Rozvoj ľudského kapitálu
  • Ochrana zdravia a bezpečnosť v práci
  • Zapojenie zainteresovaných strán