Štandardy kvality

  • Štandardy kvality
  • Štandardy kvality
  • Štandardy kvality


Štandardy kvality dodávaného tepla

V zmyle vyhlášky č. 277/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla, vám za skupinu Veolia Energia na Slovensku predkladáme Štandardy kvality pre rok 2015:

Štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny

V zmyle vyhlášky č. 275/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny, vám za skupinu Veolia Energia na Slovensku predkladáme Štandardy kvality pre rok 2015.

 

Štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu

V zmyle vyhlášky č. 278/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu, vám za skupinu Veolia Energia na Slovensku predkladáme Štandardy kvality pre rok 2015.

 

Štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou

V zmyle vyhlášky č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou, vám za skupinu Veolia Energia na Slovensku predkladáme Štandardy kvality pre rok 2015.